Gå til sidens indhold

Færre konkurser i juni end i maj trods COVID-19

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
177
Juni 2020
-9 %
Fra maj til juni 2020

Konkurser juni 2020

Der var 177 erklærede/kundgjorte konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 9 pct. færre end i maj. Konkurserne medførte 705 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 21 pct. færre end i maj. I andet kvartal var der 3 pct. flere konkurser end i første kvartal, men jobtabet var 40 pct. større. Sammenlignet med tidligere års jobtab pga. konkurs er der i marts-juni 2020 især tabt mange jobs blandt hoteller og restauranter. Niveauet og udviklingen skal vurderes med nogen forsigtighed som følge af sagsophobningen under Sø- og Handelsrettens samt Skifteretternes nøddrift fra 12. marts til 26. april.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

COVID-19 har jobmæssigt især ramt hoteller, restauranter og erhvervsservice

Den største stigning i antallet af konkursramte tabte job i perioden marts-juni 2020 i forhold til det gennemsnitlige jobtab de seneste fem år er sket i branchegrupperne hoteller og restauranter mv., hvor især restauranterne er hårdt ramt, og i erhvervsservice hovedsagelig arbejdsformidling og anden personaleformidling.

Jobtab i perioden marts-juni 2015-2019 og 2020 i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Færre konkurser i marts-juni end i de senere år

En samlet vurdering af erklærede konkurser under COVID-19 nedlukningen i perioden marts-juni viser, trods konkurser i nogle større virksomheder, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter de seneste fire måneder ikke - endnu - har udløst en stigning i antallet af erklærede konkurser. Niveauet for erklærede konkurser i aktive virksomheder de seneste fire måneder ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år. Aktivitetsnedgangen er til gengæld bl.a. kommet til udtryk i en kraftig stigning i antallet af ledige, ligesom hjælpepakkerne til erhvervslivet også har holdt hånden under mange virksomheder. Se mere om den ugentlige udvikling i konkurser og konkursbegæringer og udviklingen i ledigheden på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomheder. Marts-juniKilde: www.statistikbanken.dk/konk3.

Større andel af konkurser i aktive virksomheder i Region Sjælland i 2020

Den regionale fordeling af konkurserne i de aktive virksomheder i marts-juni har været ret konstant i årene 2009-2019. I 2020 er Region Sjællands andel dog vokset en del, mens Region Midtjyllands og Region Nordjyllands andele er faldet. 

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder i regionerne. Marts-juniKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i juni

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 455 konkurserklæringer i juni, hvoraf de 159 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 296 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. En del af erklæringerne kan sandsynligvis henføres til udskudt sagsbehandling af konkursbegæringer fra marts og april.

Få tabte job i juni, men flere i perioden marts-juni

Der blev tabt 705 job ved de 455 erklærede konkurser i juni, og det er det laveste jobtab siden august sidste år. 41 pct. af de tabte job var i Region Hovedstaden, 16 pct. i Region Midtjylland og 11 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 17 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 15 pct. af de tabte job.

Selv om jobtabet i juni var mindre end i de seneste måneder, er jobtabet i marts-juni dog det største i denne periode siden 2013. Medvirkende hertil er en enkelt stor konkurs i Hovedstaden i april.

Jobtab i perioden marts-juni fordelt på regionerKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

521

719

601

639

685

559

603

537

527

332

499

630

532

Heraf i aktive virksomheder

189

216

179

203

260

230

214

201

197

153

193

196

177

Faktiske i alt

461

636

395

440

845

932

776

544

466

295

494

591

455

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8

14

5

8

13

15

10

12

21

17

9

12

10

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

26

36

21

26

43

35

23

32

22

19

23

30

13

Bygge og anlæg

79

93

59

75

117

149

119

89

77

49

49

110

80

Handel og transport mv.

146

188

126

140

261

292

233

157

122

96

189

167

142

Ejendomshandel og udlejning

10

17

11

12

21

14

16

14

11

9

9

14

19

Erhvervsservice

71

104

70

69

144

158

144

107

98

47

79

116

91

Øvrige brancher, ex. uoplyste

105

167

92

90

209

229

202

115

98

52

118

127

87

Uoplyst aktivitet

16

17

11

20

37

40

29

18

17

6

18

15

13

Hovedstaden

198

360

175

189

464

498

488

293

170

101

296

297

222

Sjælland

54

71

65

59

93

122

86

51

65

46

54

117

78

Syddanmark

55

60

45

76

123

105

78

73

104

53

58

51

67

Midtjylland

113

107

77

81

112

167

95

99

83

61

59

88

56

Nordjylland

41

38

33

35

53

40

29

28

44

34

27

38

32

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

783

1150

655

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

705

Hovedstaden

233

267

177

317

477

916

333

265

321

309

1538

439

290

Sjælland

150

62

120

93

154

129

70

97

127

124

37

142

104

Syddanmark

151

331

126

179

175

140

155

147

246

250

327

86

81

Midtjylland

167

342

178

135

309

208

195

195

118

87

215

98

111

Nordjylland

82

148

54

28

133

90

38

52

67

286

38

129

119

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
177
Juni 2020
-9 %
Fra maj til juni 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juli 2020 - Nr. 261

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur