Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Aftagende fald på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer december 2020

Det samlede producentprisindeks for varer var i december 2020 faldet med 2,0 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,6 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,6 pct. Udviklingen er drevet af fald i industri på 1,3 pct. og råstofindvinding på 24,4 pct. Inden for industri var det bl.a. fald i fødevareindustri, som bidrager til udviklingen. Importprisindekset for varer var for samme periode faldet med 2,5 pct., faldet er 0,3 pct. mindre end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,8 pct. Udviklingen i importprisindekset er primært drevet af et fald på 1,9 pct. i industri, der udgør den største del af indekset. Faldet i råstofindvinding på 21,4 pct. trak indekset yderligere ned.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Vedvarende faldende tendens i fødevareindustri

Fødevareindustri fortsætter sin faldende tendens for det samlede producentprisindeks. Siden marts 2020 har årsudviklingen for fødevareindustri været aftagende og i de sidste fem måneder, har der været fald i årsudviklingerne i fødevareindustri. Tendensen i fødevareindustri skyldes til dels udviklingen i slagteriindustri, der i denne måned har et fald i årsudviklingen på 15,1 pct. Det er det største fald i slagteriindustri i indeksets historie, og overgår dermed sidste måneds rekord. Det skal dog ses i sammenhæng med at fødevare- og slagteriindustri var på et højt niveau i perioden op til og med marts 2020. Statistikken Jordbrugets prisforhold rapporterede også om faldende priser på svin siden marts 2020 i deres opgørelse for tredje kvartal 2020, som følge af COVID-19 og et udbrud af Afrikansk svinepest. Dette kan der læses mere om i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:420.

Fortsat store fald i industri dominerer i importprisindekset

Siden december 2019 er importprisindekset for varer faldet med 2,5 pct. Udviklingen skyldes hovedsageligt et fald i industri på 1,9 pct. I industri er det bl.a. fald i elektronikindustri, beklædningsindustri, fiskerindustri, og kemiindustri, der driver udviklingen. Disse industrier, på nær kemiindustri, drev også udviklingen i sidste måned. Faldet på 1,9 pct. er på niveau med faldene i industri de seneste ni måneder, der har ligget på et højt niveau med fald i årsudviklingerne mellem 1,9 pct. og 2,6 pct. Især årsfaldet i maj på 2,6 pct. var særligt stort og er det største fald siden december 2013. Industri udgør ca. 97 pct. af importprisindekset og er derfor afgørende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer.

Stor månedsstigning i energiforsyningen for importprisindekset

Siden november 2020 er energiforsyning for importprisindeks for varer steget med 90,4 pct. Det er den næststørste månedsstigning for energiforsyning i indekset historie, kun overgået af månedsstigningen i august 2020, som var på 103,6 pct. Dette skal dog ses i sammenhæng med et lavt indeksniveau for november måned. Den store månedsstigning for december måned skal også ses i sammenhæng med store stigninger på de norske energipriser, som forhandles på den skandinaviske energibørs Nordpool. I den norske offentliggørelse af deres producentprisindeks forklares prisstigningen blandt andet med en ny forbindelse mellem Norge og Tyskland, som har øget handlen. Læs mere på https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/price-increase-in-ppi-by-years-end.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 har ikke øget usikkerheden

Danmark lukkede ned 12. marts som følge af COVID-19. Trods nedlukningen har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset i indsamlingsperioden fra 15. november til 8. december. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til november måned sidste år, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2016

2019

2020

Ændriing

 

Vægt-
forde-
ling

Dec.

 

Okt.

 

Nov.

 

Dec.

 

Nov 2020
- dec. 2020
 

Dec. 2019
-dec. 2020
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

105,1

101,5

102,1

103,0

0,9

-2,0

Råstofindvinding og industri

92,61

104,0

101,5

101,5

101,6

0,1

-2,3

Råstofindvinding

4,30

103,0

71,3

76,0

77,9

2,5

-24,4

Industri

88,31

103,8

102,7

102,5

102,5

0,0

-1,3

Energiforsyning

6,62

114,1

92,5

102,0

115,6

13,3

1,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

106,9

101,4

103,1

104,9

1,7

-1,9

Råstofindvinding og industri

84,75

105,0

101,5

102,1

102,4

0,3

-2,5

Råstofindvinding

7,01

89,2

66,9

71,3

72,5

1,7

-18,7

Industri

77,73

106,1

104,6

104,8

105,0

0,2

-1,0

Energiforsyning

13,48

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,77

100,0

101,9

101,9

101,9

0,0

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

103,3

101,0

100,9

101,0

0,1

-2,2

Råstofindvinding og industri

98,59

103,1

101,3

101,0

100,9

-0,1

-2,1

Råstofindvinding

2,24

123,6

68,5

73,3

77,0

5,0

-37,7

Industri

96,35

102,2

101,4

100,9

100,8

-0,1

-1,4

Energiforsyning

1,41

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

102,0

98,9

99,1

99,5

0,4

-2,5

Råstofindvinding og industri

99,54

101,3

98,5

98,7

98,9

0,2

-2,4

Råstofindvinding

2,29

129,4

87,5

89,9

101,7

13,1

-21,4

Industri

97,24

100,7

98,6

98,8

98,8

0,0

-1,9

Energiforsyning

0,46

163,6

97,5

70,0

133,3

90,4

-18,5

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2020 er beregnet med vægte fra 2016. Indekstallene for 2019 er beregnet med vægte fra 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. januar 2021 - Nr. 15

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation