Gå til sidens indhold

Produktionen i industrien stiger i august

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,9 %
Juli til august 2020

Industriens produktion og omsætning august 2020

Industriens samlede produktionsindeks steg med 5,9 pct. i august. Efter det store fald i produktionen i medicinalindustrien i juli (se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:332), så rettede produktionen sig i denne branche og var hovedårsag til stigningen i det samlede produktionsindeks. Ses der bort fra medicinalindustrien, så steg produktionen i august med 2,5 pct. for indeksets øvrige brancher. Set over perioden juni-august i forhold til marts-maj, så er det samlede produktionsindeks faldet med 1,1 pct. Sammenligner man med USA og det øvrige Europa, ser det ud til, at industrien i Danmark klarer sig bedre (læs mere nedenfor). Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Stor stigning i medicinalindustrien i august

Produktionsindeksets vigtigste branche medicinalindustrien steg med hele 19,5 pct. i august. Stigning kommer dog oven på et kraftigt fald i juli og set over perioden juni-august i forhold til marts-maj er produktionen i denne branche faldet med 6,9 pct. Medicinalindustrien vægter 20,1 pct. i det samlede indeks og er dermed hovedårsagen til stigningen i det samlede indeks. Men også de to vigtige brancher maskinindustri og møbler mv. havde pæne stigninger i august. I alt var der stigninger i otte ud af indeksets 12 underbrancher.

Industriens produktion på vej tilbage i USA og Europa

I USA steg produktionen med 1,0 pct. i august. Det er nu fjerde måned i træk at produktionen stiger der, men den ligger dog stadig 7 pct. under niveauet for februar, som er den sidste "normale" måned, inden COVID-19 rigtigt ramte. Tyskland, Sverige, det samlede EU og Storbritannien har ikke udgivet data for industriproduktionen for august ved udarbejdelse af denne opgørelse, men alle oplevede for tredje måned i træk en stigning i produktionen i juli. For alle gælder det dog, at produktionen stadig ligger under niveauet for februar. I Tyskland ligger produktionen således 11,9 pct. under februars niveau, mens indekset for Storbritannien er 8,7 pct lavere. I Sverige er produktionen faldet 8,2 pct. i forhold til februar, mens produktionen i det samlede EU ligger 7,6 pct. under niveauet i februar. I Danmark ligger indekset 3,3 pct. lavere end i februar, og det ser dermed ud til, at industrien i Danmark klarer sig en smule bedre end USA og det øvrige Europa.  

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015 og www.OECD.org.

Lille fald i omsætningen i august

Industriens samlede omsætning faldt 0,1 pct. fra juli til august, men lå i perioden juni-august 1,0 pct. under omsætningen i forhold til marts-maj. Omsætningen faldt 0,7 pct. på eksportmarkedet og steg med 1,0 pct. på hjemmemarkedet i august. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. August 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

Juni
- aug.

Aug.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-2,0

0,1

-2,7

5,0

10,1

14,3

-0,3

10,5

-1,1

5,9

Omsætning2

I alt

-2,8

-9,8

-2,7

4,2

13,4

5,6

3,6

6,4

1,0

-0,1

 

Eksport

-5,1

-12,9

-2,2

3,3

26,7

3,6

3,4

10,5

-0,2

-0,7

 

Hjemme

3,0

-1,9

-3,1

5,0

3,9

7,5

4,2

-2,8

2,9

1,0

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 5,4 pct. i juni og faldt 5,8 pct. i juli. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,3 procentpoint i juni og nedjusteret med 0,2 procentpoint i juli. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for august offentliggøres 9. oktober 2020.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. August 2020

 

 

2020

Mar.-maj./
juni-aug.

Juli/
aug.

 

Vægte1

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

116,9

111,5

107,0

112,8

106,3

112,6

-1,1

5,9

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,3

107,8

108,2

109,0

111,3

108,5

0,8

-2,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

106,2

94,0

95,2

111,3

115,4

106,2

12,7

-8,0

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

85,5

98,1

81,1

86,7

84,0

85,5

-3,2

1,8

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

129,0

122,2

129,1

124,3

124,3

129,8

-0,5

4,4

Medicinalindustri

20,1

136,0

139,0

130,2

142,2

107,0

127,9

-6,9

19,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

110,1

111,2

106,1

107,2

103,4

112,4

-1,3

8,7

Metalindustri

8,7

106,6

105,3

97,0

95,2

96,2

94,2

-7,5

-2,1

Elektronikindustri

6,0

126,6

93,4

82,8

99,9

109,6

113,9

6,8

3,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

104,9

103,3

99,8

99,0

105,5

104,3

0,3

-1,1

Maskinindustri

14,0

107,8

97,4

95,0

97,3

97,6

103,5

-0,6

6,0

Transportmiddelindustri

1,5

106,5

108,4

141,1

114,8

92,9

102,1

-13,0

9,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

118,5

103,1

95,5

114,3

113,7

118,1

9,1

3,9

Investeringsgodeindustri

27,2

122,0

104,0

101,5

105,9

107,4

107,5

-2,0

0,1

Mellemproduktindustri

26,7

113,0

111,9

107,2

108,4

104,8

110,0

-2,7

5,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

94,0

83,3

75,9

96,1

85,2

97,4

10,1

14,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

119,1

118,5

113,0

123,1

107,6

118,9

-0,3

10,5

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

112,1

104,6

101,1

105,4

106,1

108,8

0,8

2,5

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

118,4

112,9

108,5

114,4

107,6

113,8

-1,2

5,8

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+5,9 %
Juli til august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2020 - Nr. 377

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation