Gå til sidens indhold

En fjerdedel af befolkningen er uden uddannelse

Befolkningens uddannelse 2020

I 2019 havde 25 pct. af de 25-69-årige ikke gennemført hverken en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse. Dette er et fald på 5 procentpoint siden 2009, hvor 30 pct. af befolkningen ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse.

25-69-årige fordelt på højest fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/hfudd11.

Stigning i de videregående uddannelser

En stadig større del af befolkningen tager en videregående uddannelse, mens der ses et fald i andelen, som har en erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Da den øgede tilgang til de videregående uddannelser er større end faldet i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser, falder andelen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 2009 havde 30 pct. af de 25-69-årige en videregående uddannelse som højeste uddannelse, hvilket er steget til 40 pct. i 2019. I samme periode faldt andelen, der havde en erhvervsfaglig uddannelse fra 38 pct. til 34 pct. i 2019.

Dem uden uddannelse er i højere grad uden for arbejdsstyrken

Der er stor forskel mellem gruppen af 25-69-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og dem med enten en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, når man ser på deres socio-økonomiske status. Den største forskel ses i andelen, som er uden for arbejdsstyrken (fx barsel, passiv kontanthjælp og efterløn). 1. januar 2019 var 38 pct. af dem uden uddannelse uden for arbejdsstyrken, mens det kun gjaldt for 23 pct. af dem med erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte uddannelse og 15 pct. af dem med en videregående uddannelse. Andelen, der var arbejdsløse, var derimod meget ens; 2 til 3 pct. i alle grupperne.

Flere blandt dem uden uddannelse er i gang med en uddannelse.

Der er en større andel af de 25-69 årige uden uddannelse, som er i gang med at tage en uddannelse. 7 pct. i modsætning til 3 pct. blandt dem med en erhvervsfaglig uddannelse og 5 pct. blandt dem med en videregående uddannelse, hvor de er i gang med en kandidatgrad efter bacheloren er i hus.

25-69-årige fordelt på højeste fuldførte uddannelse og social økonomisk status. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/hfudd16.

Flest uden uddannelse i Region Sjælland

Region Sjælland gør sig bemærket ved at have den største andel uden en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de 25-69-årige. I 2019 havde 27 pct. ikke en uddannelse. Region Hovedstaden har til gengæld den laveste andel uden uddannelse med 23 pct. Generelt er det sådan at disse to regioner har de største modsætninger. I Hovedstadsregionen fandtes den mindste andel med en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelse, 25 pct., og den største andel der havde en videregående uddannelse, 51 pct., mens det omvendte gælder for Region Sjælland. De udmærkede sig ved at have den højeste andel med en erhvervsfaglig baggrund, 41 pct., og havde til gengæld den laveste andel, der har taget en videregående uddannelse.

Befolkningen regionalt fordelt efter højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/hfudd11.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. maj 2020 - Nr. 201

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Uddannelsesstatus for de 15-69-årige i befolkningen er opgjort 1. januar aktuelt år. Oplysningerne om den højeste fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation