Gå til sidens indhold

Unge med dom halveret

Fødselsårgangenes kriminalitet 2019

Blandt mænd, der blev født i 1992, var der knap 7 pct., der havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven inden de fyldte 18 år. For de efterfølgende årgange er andelen sidenhen blevet mindre og mindre, og for mænd født i 2001 var andelen nede på 3,6 pct., dvs. omkring en halvering i forhold til 1992-årgangen. Også blandt de unge kvinder er der sket en halvering i andelen, der får en dom for overtrædelse af straffeloven, inden de fylder 18 år. For 1992-årgangen var der tale om 2,8 pct. og for 2001-årgangen om 1,5 pct.

Andel af fødselsårgangene 1992-2001 med dom efter straffeloven inden det fyldte 18. årKilde: www.statistikbanken.dk/straffo1.

De fleste unge har kun fået én dom

Blandt de unge, som har fået en dom efter straffeloven, ses der på tværs af årgangene ikke en ændring i deres antal af domme inden de fyldte 18 år. For både dømte unge mænd født i 1992 og 2001, var der 77 pct., der kun havde fået én dom inden de fyldte 18 år. For de dømte kvinder var det tilsvarende 87 pct. for begge årgange.

Dømte fordelt efter antal domme inden det fyldte 18. år. Fødselsårgang 1992 og 2001Kilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

De fleste domme er for ejendomsforbrydelser

Heller ikke i typen af lovovertrædelse, ses der en nævneværdig ændring på tværs af årgangene. De unge kvinders domme var omkring 77 pct. vedrørende ejendomsforbrydelser, hvor det for mændenes vedkommende var omkring 70 pct. Til gengæld dømmes mænd i lidt højere grad også for voldsforbrydelser.

Domme inden det fyldte 18. år efter afgørelsestype. Fødselsårgang 1992 og 2001Kilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Og de fleste domme er bøder

For både mænd og kvinder født i 1992 og 2001 udgjorde bøder størstedelen af de domme, som de havde fået inden de fyldte 18 år. For kvinder udgjorde bøder tre ud af fire domme for begge årgange. For mænd født i 1992 udgjorde bøder 46 pct. af dommene, hvor det tilsvarende var 51 pct. for mænd født i 2001.

Domme inden det fyldte 18. år efter afgørelsestype. Fødselsårgang 1992 og 2001Kilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2020 - Nr. 232

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation