Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre på offentlige efteruddannelseskurser

Kursister ved voksen- og efteruddannelse 2018/2019

I løbet af de seneste år er der sket et fald i deltagelsen i offentlige regulerede voksen- og efteruddannelseskurser. Kursusdeltagelsen kan måles på to måder: antal kursusforløb og antal årslever, hvor kursusforløbene omregnes til fulde studieår på baggrund af omfanget af kursernes aktivitet. I 2019 var der omkring 1.041.120 voksen- og efteruddannelseskursusforløb, og dette svarer til et fald på 18 pct. sammenlignet med antal kursusforløb i 2011. Målt i årselever er kursusdeltagelsen ligeledes faldet i denne periode, dog er faldet her betydeligt lavere, svarende til 4 pct. fra 2011 til 2019. Nedenstående graf viser bl.a., at antallet af årselever har været stigende fra 2013 til 2016, mens antallet af kursusforløb har været faldende i samme periode. Dette indikerer, at selvom antallet af kursusforløb er reduceret, så har der været en stigning i kurser med større aktivitetsomfang fra 2013 til 2016.

Kursusdeltagelse opgjort i antal kursusforløb og årseleverKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/veu20.

11 pct. af voksen- og efteruddannelseskursusforløb på videregående niveau

Efteruddannelseskurser kan tages på forskellige uddannelsesområder, og der er forskel på, hvilke uddannelsesområder der udgør de største grupper afhængigt af, hvilken opgørelsesmetode der bruges.

Når kursusdeltagelse måles i kursusforløb, så viser tallene, at i skoleåret 2018/2019 udgjorde kursusforløb på videregående niveau 11 pct. af samtlige voksen- og efteruddannelseskursusforløb. Opgøres kursusdeltagelsen derimod i årselever, fremgår det til gengæld, at det videregående niveau udgjorde den største andel af årselever med 25 pct. i skoleåret 2018/2019. Til sammenligning havde AMU-kurser, som er rettet mod ufaglærte og faglærte personer, en andel på 46 pct. i skoleåret 2018/2019 opgjort i kursusforløb, mens andelen opgjort i årselever var på 12 pct.

Andelen af kursusdeltagelse opgjort i kursusforløb og årselever fordelt på uddannelsesområder. 2018/2019Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/veu20.

Flest videregående forløb inden for administration og ledelse

I skoleåret 2018/2019 udgjorde fagområdet erhvervsøkonomi, administration og jura den største andel af kursusforløbene på det videregående niveau med 55 pct. Heraf udgjorde kurser inden for offentlig og privat administration og ledelse en andel på 59 pct. Det næststørste fagområde på det videregående niveau i skoleåret 2018/2019 var undervisning og læring med en andel på 16 pct., og heraf udgjorde kurser inden for pædagogik 44 pct., og kurser inden for læreruddannelsen udgjorde 31 pct.

Kurser inden for transport udgør den største andel på AMU området

Fagområdet transport var det største inden for uddannelsesområdet AMU i skoleåret 2018/2019 med en andel på 26 pct. Her udgjorde kurset chauffør, godstransport den største andel med 44 pct. Fagområdet erhvervsøkonomi, administration og jura udgjorde det næststørste fagområde for AMU-kurser med 23 pct., og her var kurset kontor- og sekretæruddannelser det største med en andel på 59 pct.

Flest mænd på kursusforløbene

I skoleåret 2018/2019 udgjorde mænd 52 pct. af deltagerne på kursusforløbene, mens kvinder udgjorde 48 pct.

Kigges der på kursisternes oprindelser, så fremgår det, at personer med dansk oprindelse udgjorde 78 pct. af kursusforløbene, mens personer med indvandrerbaggrund og efterkommere deltog på hhv. 19 pct.  og 4 pct. af forløbene.

Til sammenligning udgjorde personer med dansk oprindelse 86 pct. af befolkningen pr. 30. juni 2019, mens indvandrere udgjorde 11 pct., og efterkommere udgjorde de sidste 3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2020 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen belyser deltagelsen i kurser på videregående niveau på professionshøjskolerne. Skolerne udbyder også kurser på andre niveauer, fx. AMU-kurser, som ellers primært udbydes på andre skoletyper, og de kurser er ikke medtaget i opgørelsen. Mange tager mere end et kursus på et år og indgår således i optællingen flere gange. Seneste årsopgørelse må betragtes som foreløbig, og små justeringer vil ske i forbindelse med næste års publicering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten