Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flest afbrud på erhvervsuddannelserne

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2018

I 2016 forlod 203.600 deres uddannelsesinstitution og begav sig videre ud i livet for at arbejde, videreuddanne sig mv. Mens hovedparten fejrede den gennemførte uddannelse, var der 38.500 studerende blandt dem, som afbrød deres uddannelse enten på et gymnasium, erhvervsskole eller en videregående uddannelsesinstitution. Uddannelsesgruppen med det højeste antal afbrud kom fra erhvervsuddannelserne, hvor 13.000 afbrød deres uddannelse. Derefter fulgte gymnasierne og bacheloruddannelserne, hvor 6.700 studerende afbrød på begge uddannelsesgrupper. De korte og de lange videregående uddannelser havde begge det laveste antal afbrydende studerende. Her valgte 3.200 at afbryde deres uddannelse.

Afbrud blandt dem som stoppede med deres uddannelse i 2016Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10.

Højeste andel afbrud på de korte videregående uddannelser

Ser man i stedet for på andelen af det samlede antal studerende, der forlod uddannelsen ved at afbryde deres studium i 2016, er det ca. hver fjerde studerende, som falder fra på de korte videregående (26 pct.) og bacheloruddannelserne (25 pct.) samt erhvervsskolerne (24 pct.). De laveste andele finder man på de lange videregående og gymnasiale uddannelser, hvor lidt over hver tiende falder fra.

Høj andel uden for arbejdsstyrken på ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne skiller sig ud ved at have en markant højere andel uden for arbejdsstyrken 21 måneder efter afbrud i forhold til de videregående uddannelser. De elever, som forlod erhvervsuddannelserne før tid, havde den største andel på 36 pct. uden for arbejdsstyrken 21 måneder senere, mens de studerende, som afbrød en gymnasial uddannelse, havde en næsten lige så høj andel med 33 pct. På de videregående uddannelser ligger andelen, der er uden for arbejdsstyrken, på mellem 12 og 15 pct. Personer uden for arbejdsstyrken består af flere delgrupper. En stor gruppe er offentligt forsørgede personer, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og fx modtager førtidspension eller passiv kontanthjælp. Unge, der forsørges af deres forældre eller personer uden arbejde, som ikke er registreret som ledige, er også omfattet af gruppen uden for arbejdsstyrken.

Status 21 mdr. efter afbrudt uddannelse. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10.

Højest arbejdsløshed blandt erhvervsskoleeleverne

En begrænset andel er registreret arbejdsløse og modtager enten kontanthjælp eller dagpenge 21 måneder efter de afbrød uddannelsen i 2016. Den højeste andel ses blandt dem, som forlod en erhvervsuddannelse. Her er 4 pct. arbejdsløse, mens der kun er 1 pct. arbejdsløse blandt dem, der afbrød en gymnasial- eller en bacheloruddannelse.

Afbrudte bachelorer skifter især til ny uddannelse

Bachelorerne fører an i at afbryde og starte på ny uddannelse. I 2018 var 54 pct. af bachelorerne igen i gang med en uddannelse efter et afbrud i 2016. Blandt de studerende, som havde afbrudt enten en kort eller mellemlang uddannelse, var hhv. 34 pct. og 38 pct. under uddannelse 21 mdr. efter. I den anden ende af skalaen ses studerende fra de lange videregående uddannelser. Her var 10 pct. i gang med en ny uddannelse i 2018.

De kandidatstuderende afbryder til fordel for beskæftigelse

I gruppen, som afbrød deres kandidatuddannelse i 2016, var 56 pct. i beskæftigelse to år efter. Den næststørste andel var de tidligere studerende fra erhvervsskolerne og professionshøjskolerne, hvor hhv. 36 og 37 pct. var i beskæftigelse. Blandt de tidligere studerende fra bacheloruddannelserne fandtes den mindste andel på 26 pct., som var i beskæftigelse to år efter.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. september 2020 - Nr. 349

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation