Gå til sidens indhold

Afgangsregistret

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Susanne Mainz Sørensen
39 17 33 94

sms@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Afgangsregistret 2015

Formålet med afgangsregistret er at give et let tilgængeligt grundlag for at belyse, hvad der sker efter at en studerende har forladt en uddannelsesgruppe i overgangsregistret. Statistikken er udarbejdet siden 2012.

Indhold

Til belysning af overgangen fra uddannelsesgrupperne i overgangsregistret til fortsat uddannelse eller arbejdsmarkedet er der på 4 statustidspunkter efter afgang fra en uddannelsesgruppe oplysninger om evt. igangværende uddannelse eller arbejdsmarkedsstatus.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der sker ikke nogen dataindsamling eller databehandling i forbindelse med dannelsen af afgangsregistret. Udgangspunktet er en afgangsårgang fra overgangsregistret. Til hver afgangsårgang knyttes der oplysninger om uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus 3, 9, 15 og 21 måneder efter afgang. Oplysningerne hentes fra arbejdsmarkedsregnskabet og elevregistret.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Afgangsregistret er relevant, hvis man ønsker at belyse overgange fra uddannelse til enten fortsat uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Uddannelsesoplysningerne i overgangsregistret stammer fra elevregistret, hvis oplysninger kommer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Arbejdsmarkedsregnskabet er en totaltælling af befolkningen og statistikken vurderes at have en relativ høj præcision. Der er dog usikkerheder forbundet med statistikken. En uddybende beskrivelse findes i statistikdokumentationen for arbejdsmarkedsregnskabet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 3 år efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Registret er dannet siden 2012. Der findes ikke et tilsvarende register i andre lande, som der kan sammenlignes med.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Statistikbanken offentliggør tal for afgangsregistret under emnet Uddannelsesforløb

Læs mere om tilgængelighed