Gå til sidens indhold

Femdobling af korte udgående udvekslingsophold

Udvekslingsstuderende 2018/2019

Antallet af korte udgående udvekslingsophold fra Danmark til andre lande er femdoblet fra 1.200 udvekslingsophold i 2010 til 6.400 udvekslingsophold i 2019. Derimod har der ikke været den store ændring i de indgående udvekslingsophold fra et andet land til Danmark, som varede op til og tre måneder fra 2010 til 2019.

Antal ind- og udgående udvekslingsophold i 2010 og 2019 fordelt på opholdets længdeKilde: www.statistikbanken.dk/udvstd02.

Flest på udveksling i et semester.

Langt de fleste udvekslingsophold i 2010 varede dog mellem fire og seks måneder. Dette gjaldt både udgående og indgående udvekslingsophold. Der var ca. 5.100 indgående og 4.300 udgående udvekslingsophold. I 2019 var disse tal steget til hhv. 6.700 indgående og 6.800 udgående udvekslingsophold.

Udvekslingsophold, der varer mere end seks måneder, er mere end halveret blandt de indgående studerende, mens der har været en lille stigning i de udgående ophold.  

Mange til og fra Europa og Asien

Over halvdelen af de indgående udvekslingsophold kommer fra Europa (eksklusive Norden). Ligeledes er det også Europa (eksklusive Norden), som er mest populære blandt studerende fra Danmark.

Der er i dag flere udgående udvekslingsophold til Asien end til USA/Canada, hvor det i 2010 var omvendt. For de indgående udvekslingsophold gør samme tendens sig gældende. Vi modtager i dag næsten lige mange udvekslingsophold fra Asien som fra USA/Canada, hvorimod der i 2010 kom væsentligt flere fra USA/Canada. Stigningen i udvekslingsophold til og fra Asien, er baseret på en stigning i udvekslingsophold til og fra stort set alle kontinentets lande.

Afrika og Latinamerika er de to kontinenter, hvorfra der kommer færrest udvekslingsophold, ligesom vi sender færrest den anden vej.

Andel udvekslingsophold fordelt på kontinent og udgående/indgående opholdKilde: www.statistikbanken.dk/udvstd02.

Langt flere fra og til USA end Kina

I 2010 gik ca. 200 udvekslingsophold fra Danmark til Kina, og lidt flere udvekslingsophold gik fra Kina til Danmark. Derimod var det ca. 800 udvekslingsophold, der gik fra Danmark til USA og lidt færre udvekslingsophold, der gik den anden vej.

I 2019 var antallet af udvekslingsophold fra Danmark til Kina tredoblet til ca. 600, mens antallet af udvekslingsophold fra Kina til Danmark var lidt mindre. Antallet af udvekslingsophold fra Danmark til USA er steget kraftigt og var på ca. 1.500, mens kun cirka 900 udvekslingsophold gik fra USA til Danmark. I absolutte tal er stigningen i antallet af udvekslingsophold til USA størst, mens udvekslingsophold til Kina har oplevet den største relative stigning.

Udviklingen i antal udvekslingsophold fra og til Kina og USAKilde: Særkørsel på Danmarks Statistiks udvekslingsregister.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juni 2020 - Nr. 243

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet for korte, mellemlange og lange videregående ordinære uddannelser. Udvekslingsopholdet skal være afsluttet i perioden 1. september til 31. august.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation