Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udvekslingsstuderende

Sidst opdateret: 29-09-2020

Formålet med denne statistik er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet, samt udenlandske studerendes studieophold i Danmark, indenfor de ordinære videregående uddannelser. Statistikken er udarbejdet siden 2010.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af udvekslingsophold på ordinære videregående uddannelser. Statistikken opdeles efter studieopholdenes varighed, uddannelse og geografiske område, samt efter udvekslingsstuderendes køn.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data sendes i elektronisk format til Danmarks Statistik. Data underkastes forskellige fejlsøgninger for at sikre korrekthed vedrørende de forskellige variable. Om fornødent kontaktes institutionerne for afklaring. Der er i alle tilfælde tale om totaltællinger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken om udvekslingsstuderende anvendes af bl.a. ministerier, forskere, politikere, undervisningsinstitutioner, studiekontorer og andre med interesse for uddannelsesområdet. Anvendelsesformål er fx: Planlægningsformål (offentlige og private), forskning, uddannelse, måling af internationalisering og almindelig debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden er lille. Dels er der tale om en totaltælling og dels gennemføres et datavalidering for alle data på individniveau.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Data til statistikken om udvekslingsstuderende indsamles i januar/februar med offentliggørelse i løbet af foråret det pågældende år. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. På grund af Covid-19 har der i år været mindre forsinkelser af statistikken.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

For universiteternes vedkommende indberettes udvekslingsstuderende til Universiteternes Statistiske Beredskab, som offentliggør data for de enkelte universiteter. Definitionen af udvekslingsstuderende er lidt afvigende fra Danmarks Statistiks, fx. optælles indskrevne studerende i perioden, ikke afsluttede ophold som Danmarks Statistik registrerer. For nærmere detaljer henvises til Universiteternes Statistiske Beredskab - tabel H - Internationalisering.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Internationale studerende. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed