Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Højere pensionsalder påvirker boligstøtten

Boligstøtte december 2019

I alt modtog 595.200 personer boligstøtte i december 2019 - 0,8 pct. færre end i 2018. Heraf var 8.600 65 år, hvilket er 10 pct. færre end året før. Der findes to former for boligstøtte - boligydelse og boligsikring. Kriterierne for tildeling af boligydelse er mildere, og de udbetalte beløb er gennemsnitligt højere. Antallet af 65-årige, der modtog boligydelse i 2019, var hele 36 pct. lavere end i 2018. Faldet hænger sammen med den hævede pensionsalder, der gør, at færre 65-årige blev folkepensionister i 2019 end tidligere. I 2018 var stort set alle de 65-årige, der modtog boligstøtte, folkepensionister og dermed berettigede til boligydelse. I 2019 var det kun omkring 70 pct. af de 65-årige boligstøttemodtagere, der fik boligydelse, mens resten fik boligsikring.

Fordelingen af boligstøttetype inden for aldersgrupperKilde: www.statistikbanken.dk/bost64.

Personer med boligydelse får udbetalt mest

Udbetalt boligstøtte i december 2019 udgjorde 1.282 mio. kr. I gennemsnit modtog hver husstand 2.153 kr. pr. måned i boligstøtte, hvilket var 0,8 pct. højere end i 2018. Forbrugerprisindekset steg ligeledes med 0,8 pct. i samme periode. Boligydelsen var fortsat højest med 3.092 kr. i gennemsnit pr. måned, hvilket er 1,3 pct. højere end i 2018. Hvad angår husstande uden pensionister var den gennemsnitlige boligsikring 1.234 kr. pr. måned, hvilket kun er 0,1 pct. højere i forhold til december 2018.

Boligstøtte i december måned

 

Husstande
 

Udbetalt beløb
 

Gnsntl. beløb pr. husstand

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

 

antal

1.000kr.

kr.

Boligstøtte i alt

600255

595199

1282244

1281536

2136

2153

Boligsikring til ikke-pensionister

267916

264431

330772

326425

1235

1234

Heraf almindelig boligsikring

267588

264114

329855

325617

1233

1233

Boligsikring til førtidspensionister1

46553

49972

79863

86870

1716

1738

Boligydelse til pensionister

285786

280796

871802

868242

3051

3092

Heraf almindelige lejere

218148

217312

614315

623236

2816

2868

Heraf pensionister i ældreboliger

57224

53899

240932

229512

4210

4258

1 Boligsikring til førtidspensionister, som er tildelt førtidspension efter 1. januar 2003, samt til stærkt bevægelseshæmmede.
Kilde: www.statistikbanken.dk/10047.

Flere førtidspensionister modtager boligsikring

Personer, der fik tilkendt førtidspension før 2003, er berettiget til boligydelse, hvorimod personer, der er blevet førtidspensionister i 2003 eller senere, kun kan tildeles den mindre fordelagtige boligsikring. Gruppen af førtidspensionister, der modtager boligsikring, har således været voksende i takt med antallet af nye førtidspensionister siden da. Antallet af førtidspensionister efter 2003, der modtog boligsikring, har ligget omkring 42.000 i 2013-2017, men er steget med 7-8 pct. pr. år siden 2017, så der i december 2019 var 50.000. Udviklingen skyldes blandt andet stigningen i antallet af nye førtidspensionister, se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:132.

Antallet af husstande, der modtog boligstøtte i decemberKilde: www.statistikbanken.dk/bost63.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. marts 2020 - Nr. 84

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Boligstøtte ydes efter ansøgning enten som boligsikring eller som boligydelse. Boligsikring tildeles hovedsageligt lejere, som ikke er pensionister, samt til førtidspensionister som har fået tildelt førtidspension efter 1. januar 2003. Denne gruppe kan få boligsikring både til leje-, andels- og ejerboliger, mens boligydelse udelukkende tildeles pensionister. Boligydelse kan tildeles, hvad enten pensionisten er lejer eller bor i andels- eller ejerbolig. Boligsikring eller boligydelse kan også tildeles bofællesskaber. Boligstøtte er især afhængig af husstandens samlede indkomst og formue, huslejens og boligens størrelse. Reglerne er mere fordelagtige for pensionister (boligydelse) end for andre (boligsikring).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation