Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stigning i anmeldt bedrageri

Kriminalitet (år) 2019

Ændret 04. marts 2020 kl. 09:40

Anmeldelser i forhold til indbyggertal i afsnit tre var desværre beregnet til 84, hvor der skulle have stået 843 pr. 100.000 indbyggere. Figuren og tallet er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der blev i 2019 anmeldt 48.348 tilfælde af bedrageri til politiet. Det er en stigning på 11 pct. i forhold til 2018. Fra 1990 til 2009 har antallet ligget på gennemsnitligt 7.200 anmeldelser om året, men herefter er det steget støt. Antallet er således steget fra ca. 10.000 i 2010 til ca. 50.000 2019, svarende til en vækst på over 400 pct. Den store stigning fra 2014 til 2015 skyldes bl.a. en ændring i registreringspraksis hos politiet, der indebærer, at tyveri fra pengeautomater nu registreres som databedrageri. Se også Nyt fra Danmarks Statistik 2016:82.

Udvikling i anmeldelser om bedrageriKilde: www.statistikbanken.dk/straf20.

Databedrageri

En stor del af anmeldelserne af bedrageri drejer sig om databedrageri, der bl.a. omfatter svindel på internettet med stjålne kortoplysninger. På en 10-årig periode er andelen af databedrageri steget fra at udgøre 14 pct. af de samlede anmeldelser af bedrageri i 2010 til 46 pct. i 2019. På trods af den stigende andel, har der været et fald i databedragerier siden 2017. Der blev anmeldt 22.467 i 2019, som er 1 pct. færre end i 2018 og 8 pct. færre end i 2017.

Anmeldt bedrageri i alt og databedrageriKilde: www.statistikbanken.dk/straf20.

Regionale forskelle

De 48.348 tilfælde af bedrageri fordeler sig på alle regioner, men med hovedvægt på Region Hovedstaden. Her var der 12.930 anmeldelser, som svarer til 27 pct. af det samlede antal. Når man ser antal anmeldelser i forhold til indbyggertal, ligger Hovedstaden stadig højest med 843 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. 42 pct. af anmeldelserne har ikke oplyst en kommune.

Anmeldt bedrageri pr. 100.000 indbyggere i regionerne. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/straf20.

Højeste sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der blev i alt rejst sigtelse i forbindelse med 25 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser i 2019. Det er en stigning i forhold til 2018, hvor der blev rejst sigtelse i forbindelse med 24 pct. af anmeldelserne. Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå i 2019 således på 62 pct. for voldsforbrydelser og på 54 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 20 pct. for ejendomsforbrydelser. Dog blev der rejst sigtelse i forbindelse med 31 pct. af bedragerianmeldelserne, som er en del af ejendomsforbrydelserne.

Sigtelsesprocentens udviklingKilde: www.statistikbanken.dk/straf20.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. februar 2020 - Nr. 68

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. februar 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation