Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Jordbrugets bytteforhold forringet af COVID-19

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 2. kvt. 2020

Jordbrugets bytteforhold blev i andet kvartal 2020 forringet med 6,5 pct. i forhold til første kvartal 2020. Særligt lavere priser på svin og kvæg trækker bytteforholdet ned. Prisfaldene henføres især til nedlukninger pga. COVID-19, hvilket har medført mindre efterspørgsel efter svine- og oksekød, blandt andet pga. mindre omsætning i restaurationsbranchen. Landmændenes salgspriser på de animalske salgsprodukter faldt 9,2 pct. i andet kvartal 2020 i forhold til første kvartal 2020, mens de vegetabilske salgsprodukter steg med 2,3 pct. Jordbrugets salgsprodukter faldt samlet hermed 6,6 pct., mens priserne på forbrug og investeringer i produktionen var næsten uændrede.

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

Fortsat højere salgspriser end i 2018 og 2019

I forhold til andet kvartal 2019 var priserne på jordbrugets salgsprodukter 2,1 pct. højere i andet kvartal 2020, hvilket hænger sammen med en stigning på 4,4 pct. for animalske salgsprodukter og et fald på 6,7 pct. for vegetabilske produkter. Svin alene udgør 31 pct. af jordbrugets salgs produkter og har derfor med en stigning på 12,4 pct. i forhold til sidste år stor betydning for den samlede prisudvikling. I 2019 var priserne på de vegetabilske produkter høje på grund af tørken i 2018, mens den bedre høst i 2019 og forventninger til høsten 2020 har trukket priserne ned, og der ses nu et fald på 15,1 pct. på korn, se mere i Nyt fra Danmarks statistik 2019:437: Høsten tilbage på højt niveau efter tørken i 2018.

Bytteforholdet i første halvdel af 2020 tyder på et godt år for jordbruget

Jordbrugets prisforhold har overordet været bedre i første halvår 2020 end første halvår 2019. Selvom priserne er dykket i andet kvartal, tyder det således på, at også 2020 indtjeningsmæssigt bliver et godt år for jordbruget som helhed, læs mere om regnskabsresultaterne for 2019 i Nyt fra Danmarks statistik 2020:271: Svin gav bedste resultat i mands minde.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

1. kvt.
2020

2. kvt.
2020

2. kvt. 2019
- 2. kvt. 2020

1. kvt. 2020
- 2. kvt. 2020

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

109

102

3,5

-6,5

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

113

106

2,1

-6,6

Vegetabilske salgsprodukter

308

107

110

-6,7

2,3

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

106

107

-15,1

1,1

Raps

33

110

109

4,0

-0,9

Grøntsager og prydplanter

78

114

112

-3,0

-2,0

Animalske salgsprodukter1

692

115

105

4,4

-9,2

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

93

89

-1,8

-4,6

Svin

308

153

134

12,4

-12,2

Fjerkræ

26

95

95

-4,0

-0,4

Mælk

195

111

112

0,8

1,3

Forbrug og investeringer

1.000

104

104

-1,4

-0,1

Forbrug i produktionen

876

104

104

-1,2

-0,1

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

118

105

-11,1

-10,9

Gødningsstoffer

37

88

86

-7,5

-2,4

Plantebeskyttelsesmidler

35

94

94

-4,0

0,0

Foderstoffer

297

101

103

-0,4

1,8

Vedligeholdelse og reparation

81

105

106

-1,0

0,0

Investeringsgoder

124

103

103

-2,4

0,0

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1 Inklusive pelsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. august 2020 - Nr. 308

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation