Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruttoledigheden er uændret for 15. måned i træk

Arbejdsløsheden (md.) januar 2020

Fra december til januar lå bruttoledigheden stort set uændret, hvilket svarer til et niveau på 103.800 fuldtidspersoner i januar. Dermed ligger ledighedsprocenten fortsat på 3,7 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret siden november 2018. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku100m.

147.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

I januar var der 147.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,9 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledigheds-begreber: Den registerbaserede bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-65-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Brutto- og AKU-ledigheden på samme niveau som i 2018

Bruttoledigheden havde en faldende tendens fra juli 2017 til januar 2019. Siden november 2018 har bruttoledighedsprocenten dog ligget uændret på 3,7 pct. af arbejdsstyrken. AKU-ledigheden svinger meget mere end bruttoledigheden. AKU-ledigheden steg med 14.000 personer fra juli 2019 til oktober 2019. Fra oktober 2019 til januar 2020 faldt den igen med 11.000 personer.

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Ledige

Ledigheds-pct.1

 

2019

2020

2019

2020

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

104,0

104,3

104,1

103,8

3,7

3,7

3,7

3,7

Nettoledige

86,4

86,7

86,8

86,8

3,1

3,1

3,1

3,1

Dagpengemodtagere

72,0

72,3

72,6

73,0

Kontanthjælpsmodtagere

14,5

14,4

14,2

13,8

Aktiverede

17,6

17,6

17,4

17,0

Dagpengemodtagere

9,9

10,0

10,0

10,0

Kontanthjælpsmodtagere

7,7

7,6

7,3

7,0

Mænd

50,7

50,9

50,8

50,4

3,5

3,5

3,5

3,4

Kvinder

53,4

53,4

53,4

53,5

3,9

3,9

3,9

3,9

16-24 år

7,4

7,3

7,2

7,1

1,8

1,8

1,8

1,8

25-29 år

20,7

20,8

20,8

20,7

6,9

7,0

6,9

6,9

30-39 år

28,0

28,1

28,1

28,1

4,9

4,9

4,9

4,9

40-49 år

19,5

19,5

19,5

19,4

3,0

3,0

3,0

2,9

50-59 år

19,6

19,7

19,7

19,5

3,0

3,0

3,0

3,0

60-65 år2

8,8

8,9

9,0

9,0

3,6

3,7

3,7

3,7

Byen København

18,9

18,9

18,8

18,8

4,3

4,4

4,3

4,3

Københavns omegn

9,9

9,9

9,9

9,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Nordsjælland

6,1

6,0

6,1

6,1

2,7

2,7

2,8

2,8

Bornholm

0,6

0,7

0,7

0,7

3,8

3,9

3,9

3,9

Østsjælland

3,6

3,6

3,6

3,6

2,9

2,9

2,9

2,9

Vest- og Sydsjælland

10,1

9,9

10,0

9,9

3,8

3,7

3,7

3,7

Fyn

9,5

9,6

9,6

9,5

4,2

4,2

4,2

4,2

Sydjylland

11,4

11,4

11,4

11,4

3,3

3,3

3,3

3,3

Østjylland

16,3

16,4

16,3

16,2

3,7

3,7

3,7

3,7

Vestjylland

6,1

6,1

6,1

6,0

2,9

3,0

3,0

2,9

Nordjylland

11,6

11,7

11,7

11,7

4,2

4,2

4,2

4,2

AKU-ledige

158,0

147,0

5,2

4,9

Anm.: I AKU er der indført en ny opregningsmetode, der gælder fra 2008 og frem (se Særlige forhold).
1 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i 2019 og 2020 i forhold til de 16-65-årige i arbejdsstyrken ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, med reference til ultimo november 2018. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
2 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere ledige 65-årige i denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07, aus08, aku100m og aku101m.

Uændret antal af nettoledige

Fra december til januar lå antallet af nettoledige uændret på 86.800, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 til 17.000.

Lidt færre ledige mænd

Fra december til januar faldt bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner for mændene, mens den steg med 100 for kvinderne. Det medførte, at ledighedsprocenten for mændene faldt fra 3,5 til 3,4 pct., mens den forblev uændret på 3,9 pct. for kvinderne.

Lidt færre ledige 40-49-årige

Fra december til januar faldt ledighedsprocenten for de 40-49-årige med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret for de øvrige fem aldersgrupper.

I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at ledighedsprocenten for de 60-65-årige fra og med januar 2019, bliver påvirket af den ændrede folkepensionsalder. Ændringen betyder, at flere og flere personer, der er fyldt 65 år, kan fortsætte som bruttoledige, mens arbejdsstyrken (nævneren) til beregningen af ledighedsprocenterne for månederne i 2019 holdes konstant.

Lidt færre ledige i Vestjylland

Fra december til januar faldt ledighedsprocenten for Vestjylland med 0,1 procent-point. For landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret fra december til januar. Herefter findes den højeste ledighedsprocent fortsat i Byen København med 4,3 pct. i januar. Herefter følger Fyn og Nordjylland begge med ledighedsprocenter på 4,2 pct. I den anden ende af skalaen finder man fortsat den laveste ledighedsprocent i Nordsjælland med 2,8 pct., efterfulgt af Østsjælland og Vestjylland med 2,9 pct. i januar.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning i AKU

Fra andet kvartal 2019 er der for kvartalstallenes vedkommende indført en ny opregning for at kvalitetsforbedre AKU-tidsserien. Der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil, herunder data fra Beskæftigelse for lønmodtagere. De nye tidsserier går tilbage til 2008, idet flere af de nye datakilder starter i dette år. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret. Månedstallene justeres til kvartalstallenes nye niveau, indtil en tilsvarende opregning kan gennemføres på månedstallene. For de seneste måneder uden kvartalstal er månedstallene forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Du kan læse mere om baggrund og motivation for ændring af opregning: Ny opregning 2019 - teoretisk og mere om, hvordan ændringerne påvirker tallene: Ny opregning 2019 - faktisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2020 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløshed