Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Historisk lavt antal offentligt forsørgede i 2019

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2019

Antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen er faldet med 3.100 fra 2018 til 2019, hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere. Dermed var der i gennemsnit 701.000 offentligt forsørgede eksklusiv SU-modtagere i 2019, hvilket er det laveste niveau i statistikkens 12-årige historie. Faldet er sket på trods af, at folkepensionsalderen har været gradvist stigende fra og med starten af 2019. Samtidig faldt antallet af SU-modtagere med 3.900 til 319.600 i 2019. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Færre nettoledige og færre på feriedagpenge

Fra 2018 til 2019 faldt antallet af nettoledige med 1.100 til 85.500 personer, svarende til et fald på 1 pct. Samtidig er antallet af personer på feriedagpenge faldet med 1.600, svarende til et fald på hele 30 pct. fra 2018 til 2019.

Færre i vejledning og opkvalificering

Fra 2018 til 2019 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 4.400 til 26.800, svarende til et fald på 14 pct.

Flere og flere personer deltager i fleksjobordningen

Fra 2018 til 2019 er antallet af personer på fleksjobordningen steget med 4.900 til 72.600 personer, svarende til en stigning på 7 pct. Her bemærkes det, at der i flere og flere af fleksjobbene arbejdes meget få timer ugentligt, uden at der sker en reduktion i fuldtidstallet, som indgår i denne offentliggørelse, jf. note 1 til tabellen.  

Flere på førtidspension og færre på efterløn

Fra 2018 til 2019 steg antallet af personer på førtidspension med 3.900, mens antallet af efterlønsmodtagere faldt med 3.100.

Færre på kontanthjælp og flere på sygedagpenge

Fra 2018 til 2019 faldt antallet af passive kontanthjælpsmodtagere med 4.100, mens antallet af sygedagpengemodtagere mv. steg med 2.400.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

 

2018

2019

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

297184

406887

704071

294966

405998

700963

Nettoledige i alt

41912

44730

86642

41508

44027

85536

Ledige dagpengemodtagere 

32283

36885

69168

33380

37300

70680

Ledige kontanthjælpsmodtagere

9629

7846

17475

8129

6727

14856

Feriedagpenge

1885

3496

5381

1336

2454

3790

Vejledning og opkvalificering i alt

15024

16133

31157

12807

13949

26756

Vejledning og opkvalificering (d)

1774

2050

3824

1777

2041

3818

Vejledning og opkvalificering (k)

12757

13683

26440

10530

11543

22073

Jobrettet uddannelse (d)

493

400

893

500

365

865

Støttet beskæftigelse i alt

41636

55688

97325

42636

58255

100891

Virksomhedspraktik(d)

1311

2025

3336

1360

2097

3457

Virksomhedspraktik(k)

7396

7985

15380

6992

7785

14777

Nytteindsats (k)

738

417

1155

750

403

1154

Ansættelse med løntilskud (d)

906

1198

2104

915

1113

2028

Ansættelse med løntilskud (k)

2244

931

3175

1936

889

2825

Jobrotation (d)

79

271

350

63

194

257

Jobrotation (k)

34

42

76

17

33

50

Fleksjob1

26417

41237

67654

28254

44298

72552

Skånejob1

2511

1584

4095

2347

1442

3790

Barselsdagpenge i alt

5234

44221

49455

5299

44120

49419

Tilbagetrækning i alt

112158

139177

251335

112253

139514

251767

Førtidspension2

92238

107197

199435

93948

109407

203355

Efterløn

18968

29736

48704

17476

28085

45561

Fleksydelse

952

2244

3196

829

2022

2851

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

79335

103441

182776

79125

103678

182804

Kontanthjælpsmodtagere3

36178

36418

72596

34384

34111

68495

Integrationsydelse4

2054

3293

5347

1997

2901

4898

Revalideringsydelse

377

534

912

304

439

743

Ledighedsydelse

4735

8918

13653

5012

9449

14461

Sygedagpenge mv.5

23706

29971

53677

24532

31578

56110

Ressourceforløb 

6961

12635

19596

7126

12974

20100

Jobafklaringsforløb

5324

11672

16996

5770

12227

17997

SU-modtagere

141852

181632

323484

139329

180297

319626

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Tallene for det nyeste år er typisk lettere underopdaterede og ventes opdateret ved fremtidige offentliggørelser af statistikken.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
3 De kontanthjælpsmodtagere der hverken er i aktivering eller ledige.
4 De integrationsydelsesmodtagere der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Fra og med 2014 kan man fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af sit sygdomsforløb. I denne opgørelse inkluderes disse perioder under 'mv.' i sygedagpenge mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auh01

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2020 - Nr. 192

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede