Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre præsterede arbejdstimer

Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2019

Antallet af præsterede timer faldt med 0,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Faldet var størst i offentlig forvaltning og service, hvor de præsterede timer faldt med 0,8 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,5 pct. i virksomheder og organisationer. Faldet i antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service var ledsaget af et fald i beskæftigelsen på 0,3 pct., mens lønsummen var uændret. I virksomheder og organisationer var faldet i de præsterede timer derimod ledsaget af en stigning i beskæftigelsen på 0,5 pct. og en stigning i lønsummen på 0,3 pct. Den forholdsvis lave stigning i lønsummen skal ses i sammenhæng med de ændrede regler for feriedagpenge, der er omtalt under "Særlige forhold ved denne offentliggørelse".

Udvikling fra 3. kvt. 2019 til 4. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i ejendomshandel og udlejning

Beskæftigelsen steg i alt med 0,3 pct. Den største stigning var i branchegruppen ejendomshandel og udlejning, hvor beskæftigelsen steg med 1,1 pct. Den næststørste stigning var i information og kommunikation, hvor beskæftigelsen steg med 0,9 pct. Det største fald i beskæftigelsen var i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med et fald på 0,4 pct.

Færre præsterede timer

Fra tredje til fjerde kvartal faldt antallet af præsterede timer i de fleste brancher. Størst var faldet i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 1,5 pct., mens det næststørste fald var i handel og transport med 0,8 pct. Den største stigning var i branchen ejendomshandel og udlejning med 2,9 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Lønsummen i virksomheder og organisationer er i fjerde kvartal 2019 lavere end normalt grundet den nye ferielov. Den nye ferielov betyder, at feriepenge, som tidligere indgik i lønsummen, når de blev optjent, nu først indgår når ferien afholdes. Dette påvirker specielt lønnen for timelønnede.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 4. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 3. kvt. 2019

 

Gnsntl. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2975253

0,3

 

988850

-0,5

 

293734

0,2

Virksomheder og organisationer1

2146089

0,5

 

722595

-0,5

 

208210

0,3

Offentlig forvaltning og service2

829164

-0,3

 

266254

-0,8

 

85524

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72086

-0,1

 

25550

0,3

 

3252

0,2

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

342904

-0,4

 

128108

-1,5

 

42916

-0,7

Bygge og anlæg

184032

0,6

 

70949

-0,1

 

17852

-0,2

Handel og transport mv.

735973

0,7

 

222243

-0,8

 

58878

0,8

Information og kommunikation

120849

0,9

 

42867

-0,3

 

15865

1,5

Finansiering og forsikring

83860

0,8

 

29987

0,8

 

15241

0,5

Ejendomshandel og udlejning

49404

1,1

 

17137

2,9

 

4298

2,3

Erhvervsservice

345358

0,3

 

121345

0,0

 

35295

-0,4

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

898813

-0,1

 

289438

-0,7

 

90275

0,2

Kultur, fritid og anden service

137770

0,5

 

39145

-0,6

 

9861

0,5

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og www.statistikbanken.dk/atr114.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2020 - Nr. 100

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation