Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere modtagere af kontanthjælpsydelser i marts

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 1. kvt. 2020

Fra februar til marts steg antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 1.400 til 120.500, svarende til en stigning på 1,2 pct. Det er kun den anden månedlige stigning i det samlede antal modtagere af kontanthjælpsydelser siden januar 2016. Den eneste anden stigning i denne periode var fra juni til juli i 2019, og den gang lå stigningen på beskedne 200. Fra januar 2016 til januar 2020, har der i gennemsnit været tale om månedlige fald på godt og vel 1.100 modtagere. Der er således meget der tyder på, at COVID-19 har haft kraftig indflydelse på den pludselige stigning på lige godt 1.400 modtagere fra februar til marts. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Flere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Fra februar til marts steg antallet af kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere med hhv. 600, 600 og 200, svarende til stigninger på hhv. 0,9, 1,8 og 1,4 pct. fra februar til marts.   

Færre i løntilskud, forrevalidering og revalidering

Fra februar til marts var der fortsat mindre fald i antallet af personer i løntilskud, forrevalidering og revalidering, svarende til fald på hhv. 4,4, 2,1 og 2,3 pct.   

Markant stigning for de jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i marts på 26.500. Det er en stigning på 1.100 i forhold til februar, svarende til en stigning på 4,5 pct. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Størst stigning for mændene og for de yngre

Fra februar til marts steg antallet af mænd på kontanthjælpsydelser med 1.000, mens den tilsvarende stigning for kvinderne lå på 400. I samme periode steg antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 600 personer. Antallet af 25-39-årige steg også med 600, og antallet af 40-64-årige steg med 200 personer.

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

Ændring

 

Mar.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Feb. 2020
- mar. 2020

Mar. 2019
- mar. 2020

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

126,4

120,0

119,0

120,5

1,2

-4,6

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

71,6

68,3

67,7

68,3

0,9

-4,5

Uddannelseshjælp

35,7

35,2

35,0

35,6

1,8

-0,4

Integrationsydelse mv.1

14,7

12,8

12,7

12,9

1,4

-12,6

Løntilskud

0,4

0,5

0,4

0,4

-4,4

7,2

Forrevalidering

0,5

0,3

0,3

0,3

-2,1

-29,7

Revalideringsydelse

3,7

3,3

3,2

3,1

-2,3

-16,0

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

28,4

25,8

25,3

26,5

4,5

-6,7

Aktivitetsparat3

98,0

94,2

93,7

94,0

0,3

-4,0

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

64,3

61,3

60,8

61,9

1,7

-3,7

Kvinder

62,1

58,7

58,2

58,6

0,7

-5,6

Alder

 

 

 

 

 

 

16-24 år

26,3

25,2

25,1

25,7

2,4

-2,4

25-39 år

47,1

44,9

44,6

45,2

1,4

-3,9

40-64 år

53,0

49,9

49,4

49,6

0,4

-6,4

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1 Serien integrationsydelse er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2020 - Nr. 216

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede