Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Under 120.000 modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2019

I december var der 119.800 modtagere af kontanthjælpsydelser i alt. Det er et fald på 800 modtagere i forhold til måneden før. Siden starten af 2016 har antallet af kontanthjælpsydelsesmodtagere været jævnt faldende med gennemsnitlige månedlige fald på 1.100-1.200 modtagere. Antallet af kontanthjælpsydelsesmodtagere ligger nu på det laveste niveau siden december 2008. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Fald for samtlige ydelsestyper

Fra november til december faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 400 til 68.400 personer, svarende til et fald på 0,4 pct. Samtidig faldt antallet af modtagere af uddannelseshjælp, integrationsydelse, løntilskud, forrevalidering og ledighedsydelse.  

Størst procentvist fald for de jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i december på 25.700, hvilket er et fald på 400 i forhold til november, svarende til et fald på 1,5 pct. I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 4.100 personer. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Fald for begge køn og for samtlige aldersgrupper

Fra november til december faldt både antallet af mænd og antallet af kvinder på kontanthjælpsydelser med 400. I samme periode faldt antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 100 personer, mens antallet af 25-39-årige faldt med 300, og antallet af 40-64-årige faldt med 400 personer.

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

 

Dec.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Nov. 2019
- dec. 2019

Dec. 2018
- dec. 2019

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

129,1

121,1

120,6

119,8

-0,7

-7,2

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

73,0

69,1

68,8

68,4

-0,4

-6,2

Uddannelseshjælp

36,4

35,2

35,0

34,9

-0,2

-4,1

Integrationsydelse mv.1

15,3

12,8

12,9

12,7

-1,5

-17,2

Løntilskud

0,4

0,4

0,4

0,3

-17,5

-17,3

Forrevalidering

0,5

0,4

0,4

0,3

-2,0

-31,4

Revalideringsydelse

3,9

3,4

3,4

3,4

-1,3

-13,8

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

29,8

26,3

26,1

25,7

-1,5

-13,6

Aktivitetsparat3

99,3

94,8

94,4

94,0

-0,4

-5,3

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

65,5

61,7

61,4

61,0

-0,7

-6,9

Kvinder

63,6

59,4

59,1

58,7

-0,7

-7,6

Alder

 

 

 

 

 

 

16-24 år

26,9

25,2

25,0

24,9

-0,4

-7,4

25-39 år

48,3

45,2

45,0

44,7

-0,7

-7,4

40-64 år

53,9

50,7

50,5

50,1

-0,8

-7,1

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1 Serien integrationsydelse er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2020 - Nr. 89

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede