Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat færre modtagere af kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 2. kvt. 2019

I juni var der 123.000 modtagere af kontanthjælpsydelser i alt. Det er et fald på 600 modtagere, svarende til 0,5 pct., i forhold til måneden før. Siden starten af 2016 har antallet af kontanthjælpsmodtagere været jævnt faldende med gennemsnitlige månedlige fald på omkring 1.200 modtagere. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Fald i kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

Fra maj til juni faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere begge med 200 til hhv. 70.400 og 35.100, mens antallet af integrationsydelsesmodtagere uændret var 14.100. I løbet af det seneste år er antallet af integrationsydelsesmodtagere faldet med 22,6 pct. svarende til 4.100 personer.

Uændret antal jobparate ydelsesmodtagere

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere var i juni 27.100, hvilket er uændret fra maj til juni. I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 6.100, svarende til et fald på 18,3 pct. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede bruttoledighed.

Fald for begge køn og for samtlige aldersgrupper

Fra maj til juni faldt antallet af kvinder på kontanthjælpsydelser med 0,6 pct., mens antallet af mænd faldt med 0,4 pct. I løbet af det seneste år er antallet for begge køn faldet med 6.000 personer. Fra maj til juni faldt antallet af 16-24-årige på kontanthjælpsydelser med 0,3 pct., mens antallet af 25-39-årige og 40-64-årige faldt med hhv. 0,5 og 0,6 pct.

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

 

Juni
 

April
 

Maj
 

Juni
 

Maj 2019
- juni 2019

Juni 2018
- juni 2019

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

135,0

124,7

123,6

123,0

-0,5

-8,9

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

75,8

71,0

70,6

70,4

-0,3

-7,2

Uddannelseshjælp

36,4

35,5

35,3

35,1

-0,6

-3,6

Integrationsydelse mv.

18,2

14,4

14,1

14,1

-0,4

-22,6

Løntilskud

0,3

0,4

0,4

0,4

8,1

34,9

Forrevalidering

0,6

0,4

0,4

0,4

-3,2

-27,9

Revalideringsydelse

4,3

3,7

3,6

3,6

-1,1

-16,0

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

Jobparat1

33,2

27,6

27,1

27,1

-0,1

-18,3

Aktivitetsparat2

101,8

97,1

96,5

95,9

-0,6

-5,9

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

68,6

63,4

62,8

62,6

-0,4

-8,8

Kvinder

66,4

61,3

60,8

60,4

-0,6

-9,1

Alder

 

 

 

 

 

 

16-24 år

27,7

26,1

25,8

25,7

-0,3

-6,9

25-39 år

50,8

46,5

46,1

45,9

-0,5

-9,6

40-64 år

56,6

52,1

51,7

51,4

-0,6

-9,3

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. september 2019 - Nr. 336

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede