Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat stigning i antallet af ledige jobs i det private

Ledige stillinger 4. kvt. 2019

I fjerde kvartal 2019 var der 37.200 ledige stillinger i den private sektor, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 1.200 mere end kvartalet før. Det er det højeste niveau af ledige stillinger siden statistikkens start i 2010. Andelen af ledige stillinger var 2,1 pct., hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. I samme periode steg AKU-ledigheden med 0,1 procentpoint til 5,2 pct. ledige ud af arbejdsstyrken ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Sammenhængen mellem andelen af ledige stillinger og AKU-ledigheden er illustreret i nedenstående Beveridge-kurve.

Beveridge-kurve for sammenhængen mellem AKU-ledighed og andel ledige stillinger, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03 og aku101k.

Konjunkturforbedring afløst af mere mudret billede

Afstanden fra Beveridge-kurven til koordinatsystemets nulpunkt (0,0) viser, hvor effektivt stillingerne bliver besat, mens bevægelser langs kurven (i nordvestlig hhv. sydøstlig retning) er udtryk for konjunkturændringer. Fra 2012 og frem til andet halvår af 2018 har der overordnet set været en konjunkturforbedring, så andelen af ledige stillinger er øget samtidig med, at ledigheden er faldet. Herefter har billedet været lidt mere "mudret". I fjerde kvartal 2019 ligger såvel AKU-ledigheden som andelen af ledige stillinger 0,1 procentpoint højere end i andet og tredje kvartal 2019.

Antal af ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Stigning i både bygge og anlæg samt information og kommunikation

Branchen bygge og anlæg havde den største årlige stigning i andelen af ledige stillinger. Andelen steg med 0,4 procentpoint til en andel på 2,3 pct. Eneste anden branche med en stigning i andelen af ledige stillinger var information og kommunikation, hvor andelen steg med 0,3 procentpoint til 3,7 pct. Dermed havde branchen også klart den højeste andel af ledige stillinger. Eneste branche med en nedgang i andelen af ledige stillinger var erhvervsservice, hvor andelen faldt med 0,1 procentpoint til 2,5 pct. ledige stillinger. De øvrige brancher handel og transport mv., industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt finansiering, forsikring og ejendomshandel havde en uændret andel af ledige stillinger på hhv. 1,6, 1,5 og 1,3 pct. Dermed havde branchen finansiering, forsikring og ejendomshandel den laveste andel af ledige stillinger.

De mindste arbejdssteder havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger

På de mindste arbejdssteder med under ti ansatte var der en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,3 procentpoint i forhold til året før. De havde fortsat den højeste andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Arbejdssteder med 10-49 ansatte havde en uændret andel af ledige stillinger på 1,9 pct. Største fald i andelen af ledige stillinger havde arbejdssteder med 50-99 ansatte. Her faldt andelen med 0,2 procentpoint til 1,4 pct. Dette er også det laveste niveau af ledige stillinger i forhold til arbejdsstederne størrelse. For de største arbejdssteder - med over 100 ansatte - faldt andelen med 0,1 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 1,6 pct.

Andelen af ledige stillinger steg kun i Region Syddanmark

Eneste region med en stigning i andelen af ledige stillinger, var Region Syddanmark, hvor andelen steg med 0,1 procentpoint til 1,6 pct. siden samme kvartal året før. Modsat var Region Midtjylland eneste region med et fald i andelen. Her faldt andelen af ledige stillinger med 0,2 procentpoint til 1,6 pct. De øvrige regioner, Hovedstaden, Sjælland samt Nordjylland, havde alle en uændret andel af ledige stillinger. Region Hovedstaden havde med en andel på 2,3 pct. fortsat den højeste andel af ledige stillinger. Region Sjælland havde en andel på 1,4 pct., mens Region Nordjylland havde en andel af ledige stillinger på 1,2 pct., hvilket er den laveste andel på tværs af regionerne.

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2018

2019

2018

2019

 

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4 kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

35926

34535

35191

35989

37154

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

I alt - faktiske

33236

34473

37228

36644

34487

1,9

2,0

2,1

2,0

1,9

Hovedstaden

14990

15635

17254

15993

15361

2,3

2,4

2,6

2,4

2,3

Sjælland

2543

2861

2557

3220

2634

1,4

1,7

1,5

1,8

1,4

Syddanmark

5054

5370

6194

5948

5877

1,5

1,6

1,8

1,7

1,6

Midtjylland

7185

6668

7133

7306

6362

1,8

1,7

1,8

1,8

1,6

Nordjylland

1816

2094

2280

1765

1838

1,2

1,4

1,5

1,2

1,2

Uden fast arbejdssted1

1648

1845

1810

2411

2415

2,8

3,0

2,8

3,5

3,6

1 Uden fast arbejdssted er enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03.

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2019

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

34487

7993

11522

3390

9167

2415

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

5115

706

1180

565

2644

19

Bygge og anlæg

3918

1585

1633

444

244

11

Handel og transport mv.

11738

3631

3966

874

2720

547

Information og kommunikation

4030

564

1849

583

1009

26

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1679

273

360

198

832

17

Erhvervsservice

8007

1234

2534

725

1719

1795

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

1,9

2,5

1,9

1,4

1,6

3,6

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

1,5

2,6

1,4

1,1

1,4

1,5

Bygge og anlæg

2,3

3,9

2,2

1,7

0,8

0,7

Handel og transport mv.

1,6

2,5

1,3

0,9

1,6

2,4

Information og kommunikation

3,7

3,1

5,5

4,8

2,4

0,9

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,3

0,9

1,2

1,6

1,5

2,4

Erhvervsservice

2,5

2,3

3,1

1,8

1,6

4,8

1 Se note til ovenstående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2020 - Nr. 90

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Beveridge-kurven bygger på sæsonkorrigerede tal for andelen af ledige stillinger og for AKU-ledighedsprocenten for de 15-64-årige. Andelen af ledige stillinger opgøres kun for den private sektor, imens AKU-ledigheden dækker alle sektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation