Gå til sidens indhold

Bilkøbet i maj på samme lave niveau som i april

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.400
Maj 2020
-1,2 %
April-maj 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2020

Tilgangen af nye personbiler i maj er fortsat kraftigt påvirket af COVID-19, om end tilgangen på 11.400 biler kun var 1,2 pct. mindre end i april, men til gengæld 31,5 pct. lavere end i februar. Der har de seneste tre måneder tegnet sig et billede af et månedligt salg på 11.000-12.000 biler mod et niveau på knap 19.000 i 2019. Effekten af COVID-19 har især vist sig i tilgangen til erhvervene, mens tilgangen til husholdningernes ikke er blevet påvirket i samme omfang. Samlet set var tilgangen af nye personbiler i marts-maj 2020 29,6 pct. lavere end i december 2019 - februar 2020, når der korrigeres for sæsonudsving. Udviklingen er sammensat af 13,6 pct. færre biler i husholdningerne og 50,2 pct. færre i erhvervene.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Erhvervsleasing mere end halveret

Selv om der har været en mindre stigning i såvel leasing som køb i erhvervene fra april til maj 2020, er tilgangen fortsat under halvdelen af niveauet i 2019. Det er dog værd at bemærke, at med en kraftig reduktion i erhvervsleasingen, som udgør 80 pct. af tilgangen, tog nedgangen fart allerede i februar 2020 og dvs. før restriktionerne mod COVID-19.

Køb og leasing af nye personbiler i erhvervene, sæsonkorrigerede og faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Husholdningernes leasing kun begrænset påvirket

Den kraftige nedgang i erhvervenes leasing står i klar modsætning til udviklingen i husholdningernes leasing, der relativt set ikke har oplevet nær den samme tilbagegang.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod for 46 pct. af de nye biler i maj

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i maj var på 7.700 i faktiske tal, eller 29,5 pct. færre end i maj sidste år. Tilgangen var fordelt på 5.400 købte og 2.300 leasede biler. Antallet af købte biler er 35,9 pct. lavere end i maj 2019, mens antallet af leasingbiler er 7,6 pct. lavere. Tilgangen til erhvervene var på 3.800 biler, og det er 53,2 pct. færre end sidste år. Tilgangen bestod af 900 købte og 3.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 55,3 pct. lavere, mens der er 52,5 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod samlet set for 46 ud af 100 af de nye biler i maj.

Forbrug og investeringer steg med 6 pct. fra april til maj

Det samlede forbrug og investeringer i nye biler i maj var på 2,7 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i april eller en stigning på 6 pct. Gennemsnittet pr. måned i 2019 lå på 4,8 mia. kr. Det svarer til en stigning på 6 pct. i forhold til. april. Husholdningernes forbrug til køb af nye biler var uændret 1,1 mia. kr. i forhold til april, mens gennemsnitsforbruget i 2019 var 1,9 mia. kr. Erhvervenes investeringer i nye biler inklusive biler til privatleasing var 1,6 mia. kr. i maj mod 1,4 mia. kr. i april og 2,8 mia. kr. pr. måned i gennemsnit i 2019.

Forbrug og investeringer i nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgangen i de seneste 12 måneder faldet 12 pct.

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 195.000 biler eller 12,0 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 16.800 til 115.300 biler, mens den faldt med 9.900 i erhvervene til 79.700. Nedgangen i 12-månederssalget er helt overvejende sket de seneste tre måneder, hvor det løbende 12-månederssalg siden midt i 2016 og frem til februar i år ellers har ligget på lidt over 220.000 biler.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

 

2019/2020

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

16855

17051

16246

12445

11492

11351

 

-29,6

-1,2

I husholdningerne

9639

9260

9304

8420

8079

7859

 

-13,6

-2,7

I erhvervene

7216

7791

6943

4025

3413

3491

 

-50,2

2,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

 

Juni 2018
- maj 2019

Juni 2019
- maj 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

19146

11552

-39,7

 

221638

194967

-12,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8455

5416

-35,9

 

107502

87891

-18,2

Privatleasing

2475

2287

-7,6

 

24527

27359

11,5

Samlet tilgang

10930

7703

-29,5

 

132029

115250

-12,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10691

6136

-42,6

 

114136

107076

-6,2

Ikke-leasingbiler (a)

1916

857

-55,3

 

21526

16169

-24,9

Til leasing

8775

5279

-39,8

 

92610

90907

-1,8

Erhvervsleasing (b)

6300

2992

-52,5

 

68083

63548

-6,7

Samlet tilgang (a+b)

8216

3849

-53,2

 

89609

79717

-11,0

Erhvervskøretøjer i alt

3454

2084

-39,7

 

39958

35046

-12,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.400
Maj 2020
-1,2 %
April-maj 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2020 - Nr. 223

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation