Gå til sidens indhold

Rekordhøje investeringer i nye biler i 2019

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.100
December 2019
-5,9 %
November-december

Nyregistrerede motorkøretøjer december 2019

Investeringerne i nye biler blev rekordhøje i 2019 såvel i kroner som i antal. Husholdningerne købte for 23,2 mia. kr. svarende til 103.500 nye biler, mens erhvervene brugte 34,0 mia. kr. til 122.200 nye biler. Erhvervenes investeringer omfatter samtlige leasingbiler uanset den faktiske leasingtager. De samlede investeringer på 57,1 mia. kr. er 4,5 mia. kr. eller 8,6 pct. højere end i 2018. Antalsmæssigt er de 225.600 biler 3,3 pct. flere end i 2018. Stigningen kan især henføres til større andele af biler i segmenterne large og SUV. De aktuelle tal for bilkøbet i december er nederst i artiklen.

Køb af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene opgjort i værdi og antalKilde: www.statistikbanken.dk/bil50.Fordeling af nye personbiler på segmenter, antal og beløbKilde: www.statistikbanken.dk/bil50.

Leasing sætter også rekord

101.500 af de 225.600 nye biler i 2019 eller 45 pct. blev registreret til leasing. Det er både det største antal og den største andel, der nogensinde er registreret. Husholdningernes leasing - privatleasing - udgjorde 21,4 pct. af tilgangen af nye biler, og det er en anelse lavere end det forrige højdepunkt i 2016 også antalsmæssigt. Til gengæld udgjorde erhvervsleasing 78 pct. af tilgangen af nye biler til erhvervene, og det er rekord for såvel andel som antal.

Nye personbiler til leasing i husholdningerne og erhvervene og leasings andel af tilgangenKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Andelene af elbiler og plugin hybrider stiger, men niveauet er lavt

Der blev i 2019 registreret 5.500 elbiler, og det bragte deres andel af alle nye personbiler op på 2,4 pct. Bestanden af elbiler er i dag ca. 15.500. Registreringerne af plugin hybrider kom op på 3.900 i 2019 svarende til 1,7 pct. af alle, og bestanden rundede 9.800 ved årsskiftet.

Nye elbiler og pluginhybridbilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og bil55.

Den gennemsnitlige bil er blevet større og forurener mere

De nye biler er generelt blevet større i de senere år, når man ser på motoreffekt og egenvægt, ligesom der i sammenhæng hermed ses en stigende CO2-udledning, selv om bilerne er blevet mere energieffektive. I forhold til 2018 er motoreffekten 7,7 pct. større i 2019, egenvægten er 1,8 pct. større og CO2-udledningen (WLTP) er 3,6 pct. større. Motorstørrelsen er faldet 1 pct. og bilerne kører 1,6 pct. længere på literen. Se mere om udviklingen i de nye bilers energiforbrug og CO2-udslip mv. i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:378.

Effekt, motorstørrelse, vægt og CO<span class='nedetekst'>2</span>-emission for nye bilerKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/bil50.

Faldende niveau for bilsaget de seneste måneder

Tilgangen af nye personbiler i december 2019 var på 17.100, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 5,9 pct. færre end i november. Det dækker over en tilgang, der var 6,9 pct. lavere i husholdningerne og 4,6 pct. lavere i erhvervene. Den samlede tilgang i fjerde kvartal var 6,1 pct. lavere end i tredje kvartal. Her faldt tilgangen til husholdningerne med 4,8 pct., mens den faldt 7,9 pct. til erhvervene.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Stor stigning i tilgangen af nye biler i erhvervene

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i december var på 7.000 i faktiske tal, og det er 0,9 pct. flere end i december 2018. Tilgangen var fordelt på 5.000 købte og 2.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 3,3 pct. lavere end i december 2018, mens der er 13,2 pct. flere leasingbiler. Med 6.700 leasede og 1.700 købte personbiler var erhvervenes tilgang 8.400 i december 2019, hvilket er 21,8 pct. flere end i december 2018. Antallet af købte biler er 54,2 pct. højere, mens der er 15,5 pct. flere leasede biler.

Den samlede tilgang i 2019 var på 225.600 biler, hvilket er 3,3 pct. flere end i 2018. Tilgangen til husholdningerne faldt med ca. 1.900 biler, mens den steg med ca. 9.000 til erhvervene. Årets tilgang er fordelt med 131.700 nye biler til husholdningerne og 93.900 til erhvervene.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

 

2019

 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

 

Okt.-dec./
juli-sept.

Dec./
nov.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

19000

18909

18412

17558

18205

17132

 

-6,1

-5,9

I husholdningerne

10618

10961

10717

10308

10589

9862

 

-4,8

-6,9

I erhvervene

8381

7948

7695

7250

7616

7270

 

-7,9

-4,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

December

Æn-
dring

 

Jan. 2018
- dec. 2018

Jan. 2019
- dec. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

13901

15473

11,3

 

218479

225638

3,3

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5190

5020

-3,3

 

112355

103487

-7,9

Privatleasing

1789

2025

13,2

 

21260

28253

32,9

Samlet tilgang

6979

7045

0,9

 

133615

131740

-1,4

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8711

10453

20,0

 

106124

122151

15,1

Ikke-leasingbiler (a)

1120

1727

54,2

 

19976

20698

3,6

Til leasing

7591

8726

15,0

 

86148

101453

17,8

Erhvervsleasing (b)

5802

6701

15,5

 

64888

73200

12,8

Samlet tilgang (a+b)

6922

8428

21,8

 

84864

93898

10,6

Erhvervskøretøjer i alt

3108

3143

1,1

 

39317

38574

-1,9

Varebiler

2733

2826

3,4

 

33857

33105

-2,2

Lastbiler

158

153

-3,2

 

2201

2263

2,8

Sættevognstrækkere

130

116

-10,8

 

2428

2317

-4,6

Busser

87

48

-44,8

 

831

889

7,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
17.100
December 2019
-5,9 %
November-december

Nyt fra Danmarks Statistik

14. januar 2020 - Nr. 12

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation