Gå til sidens indhold

COVID-19 forhindrer opgørelse af konkurser i marts

Konkurser marts 2020

Danmarks Statistik vurderer, at de tilgængelige data om erklærede konkurser i marts ikke er egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af konkursramte virksomheder og heraf tabte job. Baggrunden er, at Sø- og Handelsretten, som dækker Storkøbenhavn, og alle andre Skifteretter, som dækker resten af landet, i lighed med andre offentlige institutioner lukkede ned fra 12. marts pga. COVID-19 og overgik til nøddrift i behandlingen af konkursbegæringer. Det indebærer, at der i praksis primært behandles egenbegæringer om konkurs samt øvrige hastesager, og at behandlingen af øvrige begæringer er udsat. Se mere information om Sø- og Handelsrettens Covid-19 nødberedskab.

Modtagne konkurser, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i marts

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 295 konkurser i marts, hvoraf de 151 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 144 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og og kun en mindre omsætning. Disse tal skal ses i forhold til det generelle niveau set over de seneste 12 måneder på ca. 640 konkurser om måneden, hvoraf lidt over 200 er i aktive virksomheder. Der er derfor ingen tvivl om, at tallene for marts markant undervurderer de reelle konkursforhold, men det er meget usikkert, hvad det reelle niveau er.

Modtagne konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Varigheden af dataproblemerne er uvis

Den datamæssige situation er selvsagt beklagelig - ikke mindst i den nuværende situation, hvor antallet af konkurser kan blive påvirket ekstraordinært som følge af restriktioner eller anden nedgang i erhvervsaktivitet, eller som følge af hjælpeforanstaltninger til visse erhverv. Varigheden af dataproblemerne vil i sagens natur afhænge af varigheden af nøddriftssituationen.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. april 2020 - Nr. 133

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation