Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

COVID-19 forhindrer opgørelse af konkurser i marts

Konkurser marts 2020

Danmarks Statistik vurderer, at de tilgængelige data om erklærede konkurser i marts ikke er egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af konkursramte virksomheder og heraf tabte job. Baggrunden er, at Sø- og Handelsretten, som dækker Storkøbenhavn, og alle andre Skifteretter, som dækker resten af landet, i lighed med andre offentlige institutioner lukkede ned fra 12. marts pga. COVID-19 og overgik til nøddrift i behandlingen af konkursbegæringer. Det indebærer, at der i praksis primært behandles egenbegæringer om konkurs samt øvrige hastesager, og at behandlingen af øvrige begæringer er udsat. Se mere information om Sø- og Handelsrettens Covid-19 nødberedskab.

Modtagne konkurser, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i marts

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 295 konkurser i marts, hvoraf de 151 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 144 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og og kun en mindre omsætning. Disse tal skal ses i forhold til det generelle niveau set over de seneste 12 måneder på ca. 640 konkurser om måneden, hvoraf lidt over 200 er i aktive virksomheder. Der er derfor ingen tvivl om, at tallene for marts markant undervurderer de reelle konkursforhold, men det er meget usikkert, hvad det reelle niveau er.

Modtagne konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Varigheden af dataproblemerne er uvis

Den datamæssige situation er selvsagt beklagelig - ikke mindst i den nuværende situation, hvor antallet af konkurser kan blive påvirket ekstraordinært som følge af restriktioner eller anden nedgang i erhvervsaktivitet, eller som følge af hjælpeforanstaltninger til visse erhverv. Varigheden af dataproblemerne vil i sagens natur afhænge af varigheden af nøddriftssituationen.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. april 2020 - Nr. 133

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation