Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere konkurser blandt aktive virksomheder i 2019

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
217
December 2019
-7,1 %
Fra november til december 2019

Konkurser december 2019

Det samlede antal konkurser var i 2019 det største i den tid, som denne opgørelse er blevet foretaget, dvs. siden 2009. Det er imidlertid vigtigt at have for øje, om udviklingen primært er sket i virksomheder med økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning eller i mindre betydelige virksomheder. Alle de konkursramte job og stort set hele den konkursramte omsætning kommer således fra konkurserne i aktive virksomheder (ansatte og/eller omsætning større eller lig med 1 mio. kr.), mens konkurserne i nulvirksomheder næsten ikke har nogen økonomisk betydning. I 2019 udgjorde konkurserne i de aktive virksomheder 31 pct. eller 2.590 af de 8.474 konkurser, mens nulvirksomhederne stod for 69 pct. I forhold til gennemsnittet for perioden 2014-2018 var der 20 pct. flere konkurser i de aktive virksomheder i 2019 og et 17 pct. større jobtab.

Konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomhederKilde: Egne beregninger baseret på www.statistikbanken.dk/konk3.

Iværksætterselskaberne dominerer de konkursramte nulvirksomheder

Størstedelen af stigningen i antal konkurser i 2019 stammer fra flere konkursramte nulvirksomheder. De 5.884 konkurser, hvoraf halvdelen er iværksætterselskaber, er 68,5 pct. flere end gennemsnittet for perioden 2014-2018. Der er to forhold, der skal tages i betragtning, når denne udvikling skal vurderes. For det første har iværksætterselskaberne fra 2014 gjort det muligt at etablere en virksomhed med et meget begrænset kapitalgrundlag - det blev lettere at afprøve en forretningside - men langt fra alle har vist sig bæredygtige. En tredjedel af alle konkurserne i 2019 var i iværksætterselskaber. Det andet forhold vedrører en 'oprydning' i kapitalselskaber, som Erhvervsstyrelsen iværksatte ultimo 2018, og som fik konkursmæssig effekt i foråret 2019. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:130.

Størst stigning i konkurser i transportbranchen

Når de 2.590 konkurser i aktive virksomheder i 2019 fordeles på branchegrupper, udgør handel, bygge og anlæg samt erhvervsservice de største grupper med hhv. 23 pct., 19 pct. og 15 pct. Det er til gengæld konkurserne i transport, der med 78 pct. flere end gennemsnittet for 2014-2018 er steget mest, og det har især ramt virksomheder i vejgodstransport og andre post- og kurertjenester. Antallet af konkurser i hotel- og restaurationsbranchen samt erhvervsservice er med hhv. 26 pct. og 23 pct. også steget kraftigt. Den eneste branche med færre konkurser i 2019 end i de foregående år er ejendomshandel og udlejning med 23 pct. færre. Antallet af konkurser i landbruget i 2019 er stort set uforandret i forhold til gennemsnittet for de foregående år.

Branchefordelte konkurser i aktive virksomheder i 2019 og udvikling ift. perioden 2014-2018

Flere konkurser i fjerde kvartal

Der var 217 konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 7,1 pct. færre end i november. Konkurserne medførte 791 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 47 pct. færre end i november. I fjerde kvartal var der 20 pct. flere konkurser end i tredje kvartal, og jobtabet var 38 pct. højere. Det skal ved vurderingen af jobtabet og den konkursramte omsætning tages i betragtning, at en enkelt konkurs i november var ansvarlig for 566 tabte job og 4,88 mia. kr.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Det samlede antal konkurser er præget af nulvirksomheder

I faktiske tal var der i alt 776 konkurser i december. Heraf ramte 198 eller 26 pct. aktive virksomheder. De resterende 578 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive. De aktive virksomheder stod for 96,8 pct. af den konkursramte omsætning og for alle de tabte job. 42 pct. af de 791 tabte job var i Region Hovedstaden, 24,7 pct. i Region Midtjylland og 19,6 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 4,8 pct. og 8,8 pct. af de tabte job.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

641

618

575

1110

929

731

553

755

626

646

699

571

610

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

182

186

247

218

218

208

183

213

178

203

264

233

217

Faktiske i alt

793

686

508

1192

966

637

461

636

395

440

845

932

776

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

19

24

34

16

10

17

8

14

5

8

13

15

10

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

25

25

33

49

35

39

26

36

21

26

43

35

23

Bygge og anlæg

101

74

57

106

92

99

79

93

59

75

117

149

119

Handel og transport mv.

229

215

148

337

302

219

146

188

126

140

261

292

233

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

13

16

18

25

16

16

10

17

11

12

21

14

16

Erhvervsservice

131

120

79

224

138

95

71

104

70

69

144

158

144

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

219

185

117

380

324

129

105

167

92

90

209

229

202

Uoplyst aktivitet

56

27

22

55

49

23

16

17

11

20

37

40

29

Hovedstaden

486

433

169

805

684

313

198

360

175

189

464

498

488

Sjælland

86

61

60

78

56

71

54

71

65

59

93

122

86

Syddanmark

51

79

113

114

105

99

55

60

45

76

123

105

78

Midtjylland

124

75

115

144

85

101

113

107

77

81

112

167

95

Nordjylland

46

38

51

51

36

53

41

38

33

35

53

40

29

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

672

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

655

752

1248

1483

791

Hovedstaden

161

438

194

287

214

346

233

267

177

317

477

916

333

Sjælland

153

875

81

150

97

123

150

62

120

93

154

129

70

Syddanmark

93

224

419

228

220

263

151

331

126

179

175

140

155

Midtjylland

169

251

315

293

210

183

167

342

178

135

309

208

195

Nordjylland

96

98

109

102

120

124

82

148

54

28

133

90

38

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (brancheopdelt), konk8 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
217
December 2019
-7,1 %
Fra november til december 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

8. januar 2020 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation