Gå til sidens indhold

COVID19 giver stort fald i feriehusudlejning

Feriehusudlejning marts 2020

Ændret 07. maj 2020 kl. 09:25

Desværre var tallene i for Tyskland og Nederlandene byttet om i tabellen ved offentliggørelsen. Tallene er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Foreløbige tal for april viser, at der i april måned var i alt 613.000 overnatninger i udlejede feriehuse, og at det stort set alle var danske gæster. Det er et fald på 1,2 mio. overnatninger eller 66 pct. i forhold til april 2019. De danske overnatninger i påskemåneden gik frem med 150.000, men det kunne ikke opveje de manglende overnatninger fra især Tyskland. Ser man på resten af året, så er der ved udgangen af april booket 355.000 husuger. Dette er en nedgang på 7 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2019. Nedgangen skyldes et fald på 18 pct i de udenlandske bookinger, mens de danske bookinger er gået frem med 47 pct. Faldet i fremtidige bookinger skyldes især manglende eller aflyste tyske bookinger i maj, juni og juli. I juli modsvares nedgangen på 23 pct. i tyske bookinger dog af en fremgang i danske bookinger på 71 pct., hvilket bringer juli op på samme niveau som sidste år. Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Danmarks Statistik på nuværende tidspunkt har modtaget for april, som dækker 99 pct. af den samlede indberetning. De endelige tal for april offentliggøres 9. juni.

Bookede husuger for resten af året ved udgangen af aprilKilde: Særkørsel baseret på tal, som ikke findes i statistikbanken.

Marts viser stor nedgang i tyske overnatninger og stigning i danske

Ved udgangen af februar viste bookingerne for marts måned, at der var booket 30 pct. flere huse end sidste år. Efter COVID-19 nedlukningen af Danmark ender marts med ialt 652.000 overnatninger, hvilket er på niveau med marts sidste år. Den forventede fremgang i marts udeblev dermed. Bag tallene for marts er der store forskydninger. Antallet af udenlandske overnatninger faldt med 139.000 eller 32 pct., hvoraf tyske overnatninger faldt med 132.000 overnatninger. Danske overnatninger steg derimod med 137.000 overnatninger eller 61 pct.

Vesterhavet mister overnatninger i marts, mens resten af landet går frem

Ser man på geografien i overnatningerne for marts måned, så faldt overnatningerne i Sydjylland og Vestjylland med 60.000 overnatninger. I disse landsdele kunne fremgangen i danske overnatninger ikke opveje tabet af især tyske overnatninger. I Nordjylland steg overnatningerne med 18.000 overnatninger, mens Østjylland steg med 15.000 overnatninger. Sjælland som helhed steg med 30.000 overnatninger.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Januar-marts

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

23,2

22,2

-4

56,7

60,3

6

Antal lejemål

20,8

20,1

-3

51,5

56,6

10

Overnatninger i alt

654,1

652,4

0

1754,6

1893,9

8

Danske

223,9

360,9

61

710,3

890,4

25

Udenlandske i alt

430,2

291,5

-32

1044,3

1003,5

-4

Svenske

3,0

1,9

-38

8,0

7,6

-5

Norske

3,5

1,4

-61

9,7

6,8

-30

Tyske

393,9

261,8

-34

951,3

901,4

-5

Nederlandske

4,0

1,4

-64

14,5

16,5

14

Andre lande

25,7

25,0

-3

60,7

71,2

17

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,0

4,2

 

4,4

4,5

 

Gns. uger pr. lejemål

1,1

1,1

 

1,1

1,1

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2020 - Nr. 173

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation