Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Producentpriserne falder fortsat på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer december 2019

Det samlede producentprisindeks for varer er i december faldet med 0,3 pct. set i forhold til samme måned sidste år. Faldet er 2,3 procentpoint lavere end sidste måned, hvor indekset faldt med 2,6 pct. Udviklingen i indekset har været negativ siden maj 2019. Det markant lavere fald i denne måneds udvikling i forhold til samme måned sidste år hænger sammen med et lavere fald i årsudviklingen for råstofindvinding og en fremgang inden for industrien, som især er drevet af en positiv udvikling i slagteriindustrien.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspri-ser på det danske marked og eksportmarkedet, mens importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Producentpriserne falder også i Europa

Siden juli 2019 viser det samlede producentprisindeks for varer for de 19 medlemslande, som er med i Eurozonen, samme negative udvikling som i Danmark. Sammenligner man Danmark med vores skandinaviske naboer ses også negative udviklinger hos både Finland og Norge. Kun Sverige har udelukkende haft positive udviklinger i perioden. Tallene kan ses på Eurostats hjemmeside. Tal for december på europæisk niveau er endnu ikke offentliggjort.

Stigende tendens i den kortsigtede udvikling

De seneste tre måneder har udviklingen i producentprisindeks for varer i forhold til måneden før været svagt positiv. Så lang en periode med positive månedsudviklinger er ikke set siden sommeren 2018. I denne måned drives den positive udvikling i månedsudviklingen af råstofindvinding og industri. Inden for industri er det især fødevareindustri, og herunder primært slagteriindustrien, der driver udviklingen.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2015

2018

2019

Ændring

 

Vægt-
forde
ling

Dec.

 

Okt.

 

Nov.

 

Dec.

 

Nov. 2019
- dec. 2019
 

Dec. 2018
- dec. 2019
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

105,4

104,5

104,8

105,1

0,3

-0,3

Råstofindvinding og industri

92,27

102,8

103,4

103,3

104,0

0,7

1,2

Råstofindvinding

4,43

111,6

97,0

94,6

103,0

8,9

-7,7

Industri

87,84

102,1

103,4

103,4

103,8

0,4

1,7

Energiforsyning

6,95

..

113,8

120,6

114,1

-5,4

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

109,0

106,5

107,0

106,9

-0,1

-1,9

Råstofindvinding og industri

84,22

104,5

104,4

104,2

105,0

0,8

0,5

Råstofindvinding

5,95

107,5

88,5

84,1

89,2

6,1

-17,0

Industri

78,28

104,1

105,5

105,6

106,1

0,5

1,9

Energiforsyning

13,97

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,81

..

100,0

100,0

100,0

0,0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,3

102,6

102,6

103,3

0,7

1,0

Råstofindvinding og industri

98,35

101,6

102,5

102,4

103,1

0,7

1,5

Råstofindvinding

3,29

117,7

109,8

110,3

123,6

12,1

5,0

Industri

95,06

100,7

102,0

101,9

102,2

0,3

1,5

Energiforsyning

1,65

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

101,5

101,8

102,0

102,0

0,0

0,5

Råstofindvinding og industri

99,60

100,8

101,1

101,3

101,3

0,0

0,5

Råstofindvinding

2,72

116,2

118,8

122,7

129,4

5,5

11,4

Industri

96,88

100,5

100,7

100,8

100,7

-0,1

0,2

Energiforsyning

0,40

226,8

167,4

191,7

163,6

-14,7

-27,9

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. januar 2020 - Nr. 14

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation