Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg holdes oppe trods COVID-19

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
329,4 mia. kr.
Marts 2020
-1,6 %
Februar - marts 2020

Firmaernes køb og salg marts 2020

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt med 1,6 pct. fra februar til marts, hvor det indenlandske salg ekskl. energi faldt 4,9 pct. Det samlede salg er korrigeret for sæson og antallet af arbejdsdage. Konsekvenserne af COVID-19 nedlukningen ses i brancher som fx hoteller og restauranter, hvor salget faldt 52,8 pct. eller 2,9 mia. kr. fra februar til marts. Periodens samlede salg blev holdt oppe af brancher med positiv fremgang som fx industri og bygge og anlæg. Hvor salget i industrien steg 1,0 pct. eller 0,7 mia. kr., steg bygge og anlæg med 3,5 pct. eller 0,8 mia. kr. Salget i industri og bygge og anlæg synes dermed ikke at være ramt af nedlukningen.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Momsangivelser i marts 2020

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg for marts og de kommende måneder vil være behæftet med større usikkerhed end normalt. Statistikken bygger på de momsangivelser, som Skattestyrelsen modtager fra firmaerne. I forbindelse med COVID-19 fik firmaerne udsættelse på både momsangivelse og momsbetaling, men mange firmaer har alligevel valgt at benytte muligheden for at angive moms til den ordinære frist. Denne opgørelse er derfor baseret på momsangivelser, som dækker 70 pct. af firmaernes samlede salg i marts, mod 85 pct. i 2019. De resterende 30 pct. af det samlede salg sker primært i mellemstore virksomheder, der angiver moms kvartalsmæssigt, og i små virksomheder, der angiver moms halvårligt. Momsangivelserne fra disse firmaer er først tilgængelige om nogle måneder.

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes normalt en værdi, der er baseret på historiske momsangivelser. Datagrundlaget er denne gang mindre end normalt, og pga. COVID-19 restriktionerne kan udviklingen ikke sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen ekstraordinært udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for detailhandlens omsætning og industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for februar 2020 er revideret fra 339,0 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:143) til 334,6 mia. kr. Det er en nedjustering på 4,4 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,8

329,3

349,4

 

303,0

317,0

338,8

Februar

311,1

332,4

334,6

 

276,3

295,5

305,1

Marts

311,7

327,1

329,4

 

308,4

327,2

332,8

April

318,9

336,0

.

 

312,8

330,7

.

Maj

321,7

331,2

.

 

323,9

333,8

.

Juni

320,4

331,5

.

 

334,1

332,1

.

Juli

319,9

338,4

.

 

299,0

323,1

.

August

327,0

333,0

.

 

323,4

325,2

.

September

322,0

338,0

.

 

321,0

342,2

.

Oktober

326,2

352,0

.

 

343,8

371,7

.

November

326,2

342,3

.

 

341,2

351,4

.

December

326,6

335,5

.

 

355,8

369,8

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Feb.
2020

 

Mar.
2020

 

Æn-
dring

 

Okt.
2019
- dec.
2019

Jan.
2020
- mar.
2020

Æn-
dring

 

Mar.
2019

 

Mar.
2020

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

334,6

329,4

-1,6

1029,8

1013,4

-1,6

327,2

332,8

1,7

I alt inkl. energi mv.

380,0

373,7

-1,7

1165,9

1149,4

-1,4

379,5

381,2

0,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,7

10,3

-3,6

31,0

32,1

3,4

8,2

10,2

25,1

Industri

69,7

70,4

1,0

209,3

213,0

1,7

65,3

72,3

10,8

Bygge og anlæg

24,7

25,5

3,5

72,8

75,0

2,9

23,6

24,5

4,0

Handel

122,4

118,0

-3,6

374,8

363,2

-3,1

124,6

123,5

-0,9

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

14,6

11,1

-23,6

42,5

40,2

-5,6

15,3

12,6

-17,2

Engroshandel

77,5

77,1

-0,6

242,9

232,8

-4,1

80,8

82,7

2,4

Detailhandel

30,3

29,8

-1,6

89,4

90,2

0,9

28,5

28,1

-1,3

Transport

31,7

38,2

20,3

118,4

108,6

-8,3

36,5

38,2

4,8

Hoteller og restauranter

5,6

2,7

-52,8

16,7

14,0

-16,5

4,9

2,4

-51,3

Information og kommunikation

16,8

16,5

-2,1

48,0

49,6

3,2

16,3

17,0

4,4

Finansiering og forsikring

7,4

7,0

-5,5

21,5

21,5

-0,1

6,7

6,2

-6,5

Ejendomshandel og udlejning

6,1

5,7

-7,8

19,0

18,2

-4,3

4,7

4,0

-14,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
329,4 mia. kr.
Marts 2020
-1,6 %
Februar - marts 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

13. maj 2020 - Nr. 186

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation