Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Positiv udvikling i firmasalg trods fald i november

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
340,0 mia. kr.
November 2019
-2,5 %
Oktober - november 2019

Firmaernes køb og salg november 2019

Der er en generelt positiv udvikling i firmaernes samlede salg ekskl. energi trods et fald på 2,5 pct. fra oktober til november. Det indenlandske salg ekskl. energi var uændret. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. To brancher var store bidragsydere til faldet: industri, som faldt 3,3 mia. kr., og engroshandel, som faldt 5,5 mia. kr. Faldet skal ses i lyset af store stigninger i de samme brancher de to foregående måneder. Denne udvikling genfindes i handlen med udlandet, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:5 om Udenrigshandel med varer og Nyt fra Danmarks Statistik 2020:6, der viser, at overskuddet på betalingsbalancen faldt i november. Så på trods af månedens fald ses en positiv udvikling inden for firmaernes samlede salg ekskl. energi på 2,5 pct. for kvartals-sammenligningen og en positiv udvikling på 1,8 pct. i de ikke-sæsonkorrigerede tal, når november 2018 sammenlignes med november 2019.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Fremgang i transport og detailhandel

De mange gode tilbud i forbindelse med Black Friday var med til at få detailhandel til at stige med 1,6 pct. i november, men også transport havde fart på og steg med 6,9 pct. fra oktober til november. Det samme gælder handlen med biler, der fortsat drøner derudad med en stigning på 8,2 pct., se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:462. Tallene er korrigeret for handelsdage og normale sæsonudsving.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for oktober 2019 er revideret fra 349,0 kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:471) til 348,7 mia. kr. Det er en nedjustering på 0,3 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

301,2

317,9

331,5

 

287,5

303,0

317,4

Februar

312,8

310,9

331,9

 

277,3

276,3

295,5

Marts

311,3

310,4

325,1

 

325,7

308,4

327,0

April

301,7

318,8

335,9

 

287,4

312,8

330,8

Maj

309,5

321,3

331,0

 

309,7

323,9

333,5

Juni

310,5

320,7

331,1

 

329,8

334,1

332,0

Juli

310,5

320,4

337,0

 

284,9

299,3

321,1

August

310,8

327,9

332,4

 

306,3

323,4

323,4

September

313,1

322,9

337,0

 

318,6

321,1

340,3

Oktober

313,1

326,0

348,7

 

324,8

343,6

368,5

November

314,5

327,1

340,0

 

326,7

341,1

347,4

December

319,0

325,2

.

 

349,3

355,8

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2019

 

Nov.
2019

 

Æn-
dring

 

Juni
2019
- Aug.
2019

Sept.
2019
- nov.
2019

Æn-
dring

 

Nov.
2018

 

Nov.
2019

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

348,7

340,0

-2,5

1000,5

1025,7

2,5

341,1

347,4

1,8

I alt inkl. energi mv.

393,6

383,6

-2,5

1140,0

1161,5

1,9

395,7

393,9

-0,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,2

9,7

-4,8

28,8

29,4

2,2

9,9

10,3

4,2

Industri

73,1

69,8

-4,5

202,6

213,3

5,3

67,7

70,5

4,1

Bygge og anlæg

24,0

23,7

-1,2

73,4

71,9

-2,0

27,6

26,5

-3,8

Handel

126,9

123,0

-3,1

368,7

373,5

1,3

129,5

128,0

-1,1

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

13,7

14,8

8,2

42,0

42,8

1,8

14,9

16,2

9,1

Engroshandel

84,3

78,8

-6,5

238,1

242,8

2,0

82,9

79,9

-3,5

Detailhandel

29,0

29,5

1,6

88,6

87,8

-0,9

31,7

31,8

0,3

Transport

38,6

41,2

6,9

111,8

116,9

4,6

36,4

40,8

11,9

Hoteller og restauranter

5,7

5,8

2,7

16,5

17,0

3,4

5,3

5,8

9,8

Information og kommunikation

16,6

15,4

-7,3

47,9

48,0

0,2

16,0

15,9

-1,0

Finansiering og forsikring

7,0

7,3

3,4

20,8

21,6

3,5

7,2

7,4

3,6

Ejendomshandel og udlejning

5,7

6,2

8,0

18,6

18,0

-3,1

4,1

4,3

4,6

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
340,0 mia. kr.
November 2019
-2,5 %
Oktober - november 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

14. januar 2020 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation