Gå til sidens indhold

Inflationen falder i Danmark og EU

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks marts 2020

Inflationen i Danmark faldt fra 0,7 pct. i februar til 0,3 pct. i marts. Det er det laveste niveau siden december 2016. I EU faldt inflationen fra 1,6 pct. i februar til 1,2 pct. i marts, mens den i Euroområdet faldt fra 1,2 pct. til 0,7 pct. I både Danmark og EU er det i høj grad prisfald på brændstof, der trækker inflationen ned i forhold til måneden før. Den danske kerneinflation (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 0,8 pct. i marts 2020 mod 1,0 pct. i februar 2020, mens kerneinflationen forblev uændret i EU på 1,6 pct. I euroområdet faldt kerneinflationen fra 1,3 pct. i februar til 1,2 pct. i marts.

Inflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Ungarn og Polen har den højeste inflation i EU

Ungarn og Polen havde den højeste inflation i EU i februar på 3,9 pct. Inflationen var lavest i Italien med 0,1 pct.

Inflationen i EU samt Island, Norge og Schweiz. Marts 2020Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, marts 20201

 

Inflation
 

 

Vægte 2020

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Feb.
2020

Mar.
2020

 

 

 

 

 

 

pct.

EU27/EU282

1.000,0

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,6

1,2

Euroområdet

806,7

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,2

0,7

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,0

0,4

Cypern

2,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Overnatning, hoteller og camping

 

1,0

0,1

Estland

1,8

 

Pakkerejser

Alkoholiske drikkevarer

 

2,0

1,0

Finland

15,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,1

0,9

Frankrig

162,8

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,6

0,8

Grækenland

17,9

 

Tøj

El, gas og andet brændsel

 

0,4

0,2

Irland

12,3

 

Faktisk husleje

Teleudstyr

 

0,9

0,5

Italien

137,5

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,2

0,1

Letland

2,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,3

1,4

Litauen

4,1

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,8

1,7

Luxembourg

2,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,8

0,3

Malta

0,9

 

Fødevarer

Møbler og boligudstyr

 

1,1

1,2

Nederlandene

42,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,3

1,1

Portugal

18,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

0,5

0,1

Slovakiet

6,3

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

3,1

2,4

Slovenien

3,3

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

2,0

0,7

Spanien

94,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,9

0,1

Tyskland

222,7

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

1,7

1,3

Østrig

28,0

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Drift af transportmidler

 

2,2

1,6

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

9,7

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

3,1

2,4

Danmark

12,8

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,7

0,3

Kroatien

7,7

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

1,2

0,5

Polen

73,8

 

Fødevarer

Tøj

 

4,1

3,9

Rumænien

32,1

 

Fødevarer

Drift af transportmidler

 

2,9

2,7

Sverige

23,2

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

1,3

0,8

Tjekkiet

19,0

 

Fødevarer

Teletjenester

 

3,7

3,6

Ungarn

15,0

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

4,4

3,9

Europa uden
for EU-27

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Pakkerejser

Transporttjenester

 

2,7

1,0

Norge

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

0,7

0,5

Schweiz

 

Faktisk husleje

El, gas og andet brændsel

 

-0,2

-0,4

Storbritannien

 

 

1,7

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU27/EU28 dækker de 28 gamle EU-medlemslande inkl. Storbritannien frem til januar 2020 og de 27 medlemslande uden Storbritannien fra og med februar 2020.
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. april 2020 - Nr. 152

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation