Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Langt de fleste koncerner består kun af to firmaer

Koncerner i Danmark 2017

I 2017 var der næsten 42.000 koncerner i Danmark, hvilket er 3.200 flere end i 2016, svarende til en stigning på 8 pct. Koncerner er grupper på mindst to danske firmaer, der er knyttet sammen ved, at den ene ejer mindst 50 pct. af eller har kontrollerende indflydelse på det andet firma. Koncernerne beskæftigede samlet 867.000 fuldtidsansatte personer. Over 60 pct. af koncernerne bestod kun af to danske selskaber. Disse beskæftigede 202.800 fuldtidsansatte, svarende til 23 pct. af de ansatte i koncerner. I den anden ende af spektret var der 570 koncerner med 10 eller flere firmaer i koncernen, og de beskæftigede 257.200 fuldtidsansatte.

Koncerner fordelt efter antal firmaer i koncernen. 2017

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2.

De største koncerner ejede eller kontrollerede i gennemsnit 15 firmaer

De 100 største koncerner målt på antallet af fuldtidsansatte havde i gennemsnit 15 firmaer i koncernen og beskæftigede i gennemsnit 2.770 fuldtidsansatte i koncernen. Til sammenligning havde den næste gruppe af virksomheder, nr. 101 til 1000 målt på størrelse, gennemsnitligt syv firmaer i deres koncerngrupper og beskæftigede i gennemsnit 290 fuldtidsansatte. De resterende koncerner i statistikken, der således er den største gruppe på over 40.000 koncerner, havde gennemsnitligt tre firmaer i koncern og otte fuldtidsansatte.

Gennemsnitlig firmaer og fultidsansatte efter koncern gruppe. 2017

Koncern gruppe

Firmaer i koncern

Fuldtidsansatte
 

 

gns. antal

Top 100

15

2765

Nr. 101-1000

7

289

Resten

3

8

Kilde: Egne beregninger.

Flest små koncerner, men relativt få beskæftigede heri

Der var 41.800 koncerner i Danmark i 2017. Af dem var 36.379 små koncerner med færre end 20 fuldtidsansatte. De udgjorde 87 pct. af alle koncerner, men beskæftigede blot 17 pct. af alle koncernansatte, hvilket svarer til 143.000 fuldtidsansatte. Koncerner med tusind eller flere fuldtidsansatte beskæftigede 32 pct. af alle koncernansatte, selvom de kun udgjorde 0,2 pct. af alle koncerner.

Antal koncerner og deres fuldtidsansatte fordelt efter samlet antal ansatte i koncernen

 

Koncerner

Fuldtidsansatte

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

antal

Fuldtidsansatte i koncernen

 

 

 

 

 

 

I alt

35657

38624

41791

803799

844400

866545

0

6605

7010

7703

..

..

..

1

7846

8699

9768

8980

9896

10996

2-9

12592

13627

14603

61430

66427

70775

10-19

3763

4086

4305

52762

57302

60563

20-49

2816

3073

3199

86173

93955

97971

50-99

975

1026

1071

67118

70818

73980

100-999

957

1003

1041

245075

262483

274055

1.000 og derover

103

100

101

281730

282901

277508

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc1.

Næsten 120.000 firmaer i koncern

Næsten 120.000 firmaer indgik i koncernrelationer i 2017. 64 pct. af alle koncerner bestod blot af to firmaer med gennemsnitligt fire ansatte pr. firma. Der var 19 koncerner med 50 eller flere firmaer i 2017. Disse 19 koncerner bestod tilsammen af 1.412 firmaer og beskæftigede 20.100 fuldtidsansatte.

Antal koncerner, fuldtidsansatte og antal firmaer i koncern fordelt efter koncernstørrelse. 2017 

Koncerner

 

Fuldtidsansatte

 

Firmaer
i koncern
 

Fuldtidsansatte
pr. firma
i koncern

 

antal

Firmaer i koncernen

 

 

 

 

I alt

41791

866545

117991

7

2

26773

202818

53546

4

3-5

13084

287649

44830

6

6-9

1364

118898

9496

13

10-19

440

138966

5581

25

20-49

111

98153

3126

31

50 og derover

19

20062

1412

14

Kilde: www.statistikbanken.dk/konc2.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. oktober 2019 - Nr. 380

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er antallet af ansatte lønmodtagere omregnet til antal ansatte på fuld tid. Statistikken er registerbaseret, og populationen dannes ud fra en række kilder, herunder Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik, årsregnskaber og kommercielle registre. Dog ekskluderes landbrug, offentlig virksomhed mv. En koncern er en gruppe af danske firmaer (to eller flere), som er knyttet sammen på baggrund af et direkte eller indirekte ejerskab større end 50 pct., eller hvis der er kontrollerende indflydelse. Udenlandsk ejede koncerner er dermed også omfattet, hvis der er en direkte relation mellem to eller flere danske firmaer inden for koncernen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation