Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

De højeste svinepriser i over 20 år

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2019

Noteringen på slagtesvin er steget til 13,60 kr. pr. kg i uge 46 - 49 fra 8,30 kr. i januar måned 2019. Vi skal 22 år tilbage til maj 1997 for at finde en højere pris. Den meget kraftige prisstigning skyldes stor efterspørgsel på svinekød fra især Kina. Afrikansk svinepest er årsagen til efterspørgslen, idet svinepesten har bredt sig til det meste af Asien og har medført kraftige nedgange i svinebestandene. De høje danske priser på slagtesvin i 1997 og 2001 var også forårsaget af problemer med husdyrsygdomme i andre lande, fx svinepest i Nederlandene i 1997. Samtidig med de stigende priser er den samlede mængdemæssige produktion af svin i Danmark faldet i tredje kvartal 2019 (se Nyt for Danmarks Statistik 2019:426), og bestanden af svin opgjort 1. oktober viser ligeledes et fald - se mere på www.statistikbanken.dk/svin.

Slagtesvin, noteringKilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Bedre bytteforhold i tredje kvartal 2019

Bytteforholdet er forholdet mellem priser på jordbrugets salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen. De store prisstigninger på svin var den væsentligste årsag til, at jordbrugets bytteforhold (2015 = 100) i tredje kvartal 2019 blev forbedret, og nu ligger over bytteforholdet i 2018. Landmændenes økonomi var presset i 2018 bl.a. pga. sommerens tørke og lave priser på svin. Landmændenes salgspriser på vegetabilske salgsprodukter faldt 9,7 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal 2019, mens de animalske salgsprodukter steg 8,5 pct. Samlet set steg jordbrugets salgsprodukter 4,1 pct. Samtidig faldt priserne på forbruget i produktionen med 1,6 pct.

Indeks for forholdet mellem jordbrugets salgs- og købspriser (bytteforhold)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

2. kvt.
2019

3. kvt.
2019

3. kvt. 2018
- 3. kvt. 2019

2. kvt. 2019
- 3. kvt. 2019

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

98

103

7,0

5,7

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

103

108

6,9

4,1

Vegetabilske salgsprodukter

308

117

106

-4,3

-9,7

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

126

105

-8,8

-17,2

Raps

33

105

104

1,5

-1,2

Grøntsager og prydplanter

78

115

105

-1,4

-8,4

Animalske salgsprodukter

692

100

109

14,9

8,5

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

91

92

-4,8

0,9

Svin

308

120

128

38,1

6,8

Fjerkræ

26

99

99

1,0

-0,2

Mælk

195

112

111

-4,5

-0,3

Forbrug og investeringer

1.000

106

104

-0,1

-1,5

Forbrug i produktionen

876

106

104

-0,3

-1,6

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

119

119

0,6

-0,3

Gødningsstoffer

37

93

88

-2,5

-5,4

Plantebeskyttelsesmidler

35

98

98

-1,8

0,0

Foderstoffer

297

104

100

0,0

-3,8

Vedligeholdelse og reparation

81

106

105

0,8

-0,4

Investeringsgoder

124

106

105

1,0

-0,6

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. november 2019 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation