Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tendens til flere konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
235
November 2019
-11 %
Fra oktober til november 2019

Konkurser november 2019

Der var 235 konkurser i november blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 11 pct. færre end i oktober. Konkurserne medførte 1.483 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 19 pct. flere end i oktober. I perioden september-november var der 22 pct. flere konkurser end i juni-august, og jobtabet var 35 pct. højere. Det skal ved vurderingen af jobtabet og den konkursramte omsætning tages i betragtning, at en enkelt konkurs i november var ansvarlig for 566 tabte job og 4,88 mia. kr. ud af en samlet konkursramt omsætning på 5,75 mia. kr. Der er i denne artikel fokus på enkeltmandsvirksomheder som ejerform.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Enkeltmandsvirksomheder klarer sig godt i konkursmæssig sammenhæng

Enkeltmandsvirksomheder er en ganske succesrig ejerform set i et konkursmæssigt perspektiv. Andelen af aktive enkeltmandsvirksomheder, der er gået konkurs, ligger med 0,4 pct. til 1,2 pct. en del under gennemsnittet for alle aktive virksomheder. De konkursramte enkeltmandsvirksomheder har desuden levet betydeligt længere end gennemsnittet - 13,5 år mod 8,3 år i 2019. Det indebærer også, at enkeltmandsvirksomhederne står for en mindre andel af konkurserne, end deres andel af alle aktive virksomheder tilsiger. Deres konkursramte omsætning og beskæftigelse udgør kun en begrænset del af den samlede ramte omsætning og beskæftigelse. Dette afspejler også, at enkeltmandsvirksomheder i gennemsnit er mindre end de virksomheder, der er organiseret som selskaber.

Konkursandele og levetid for aktive virksomheder fordelt på virksomhedsformerKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Mange enkeltmandsvirksomheder, men vigende andel

Enkeltmandsvirksomheder er den hyppigst forekommende ejerform, men deres andel af alle virksomheder er faldet jævnt fra 42 pct. i 2009 til 34 pct. i dag. Antalsmæssigt er der dog blevet flere. Det er kun en mindre del af enkeltmandsvirksomhederne, der kan betegnes som aktive virksomheder med den afgrænsning, der bruges i denne statistik, dvs. med en omsætning ≥ 1 mio. kr. og/eller ansatte. Mens 21 pct. af enkeltmandsvirksomhederne efter denne afgrænsning kunne betegnes som aktive i 2009, er andelen i 2019 nede på 19 pct. Det svarer til ca. 42.000 virksomheder i 2019.

Fordeles disse på branchegrupper, står landbrugsvirksomheder og handelsvirksomheder hver især for knap en femtedel. Hotel- og restuarationsvirksomheder samt erhvervsservicevirksomheder hver især står for 11 pct. til 12 pct.

Det samlede antal konkurser er præget af nulvirksomheder

I faktiske tal var der i alt 932 konkurser i november. Heraf ramte 265 eller 28 pct. aktive virksomheder. De resterende 667 konkurser ramte de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har tilstrækkelig omsætning eller ansatte til at defineres som aktive. De aktive virksomeder stod for 99,6 pct. af omsætningen og for alle de tabte job. 62 pct. af de 1.483 tabte job var i Region Hovedstaden, 14 pct. i Region Midtjylland og 9 pct. i Region Syddanmark. Regionerne Nordjylland og Sjælland stod for hhv. 6 pct. og 9 pct. af de tabte job.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2018

2019

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

661

646

619

574

1111

929

730

552

752

623

644

698

570

Aktive virksomheder,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sæsonkorrigerede

180

180

186

246

219

218

208

183

214

180

203

265

235

Faktiske i alt

1081

793

686

508

1192

966

637

461

636

395

440

845

932

Landbrug, skovbrug og fiskeri

22

19

24

34

16

10

17

8

14

5

8

13

15

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

37

25

25

33

49

35

39

26

36

21

26

43

35

Bygge og anlæg

123

101

74

57

106

92

99

79

93

59

75

117

149

Handel og transport mv.

302

229

215

148

337

302

219

146

188

126

140

261

292

Ejendomshandel og udlejning

25

13

16

18

25

16

16

10

17

11

12

21

14

Erhvervsservice

185

131

120

79

224

138

95

71

104

70

69

144

158

Øvrige brancher, ex. uoplyste

324

219

185

117

380

324

129

105

167

92

90

209

229

Uoplyst aktivitet

63

56

27

22

55

49

23

16

17

11

20

37

40

Hovedstaden

717

486

433

169

805

684

313

198

360

175

189

464

498

Sjælland

88

86

61

60

78

56

71

54

71

65

59

93

122

Syddanmark

86

51

79

113

114

105

99

55

60

45

76

123

105

Midtjylland

152

124

75

115

144

85

101

113

107

77

81

112

167

Nordjylland

38

46

38

51

51

36

53

41

38

33

35

53

40

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1027

672

1886

1118

1060

861

1039

783

1150

655

752

1248

1483

Hovedstaden

413

161

438

194

287

214

346

233

267

177

317

477

916

Sjælland

149

153

875

81

150

97

123

150

62

120

93

154

129

Syddanmark

200

93

224

419

228

220

263

151

331

126

179

175

140

Midtjylland

171

169

251

315

293

210

183

167

342

178

135

309

208

Nordjylland

94

96

98

109

102

120

124

82

148

54

28

133

90

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (brancheopdelt), konk8 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
235
November 2019
-11 %
Fra oktober til november 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

5. december 2019 - Nr. 452

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation