Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Små stigninger i konjunkturbarometrene

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2019

Industriens sæsonkorrigerede konjunkturindikator stiger i august til minus 5 fra minus 7 i juli. Bygge og anlæg holder sig stort set uændret med en lille stigning fra minus 5 i juli til minus 4 i august. Stadig er tendenserne svagt faldende. Tillidsindikatoren retter lidt op. Den faldt fra 103 i juni til 100 i juli, men stiger i denne måned til 105, hvilket er en indikation af urolige forbrugerforventninger. I denne udgivelse ses på produktionsvurderinger og arbejdskraftmangel i Danmark og EU-samhandelslande.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k og kbyg44k.

Serviceerhverv og detailhandel holder positive niveauer

Serviceerhvervenes konjunkturindikator falder som den eneste blandt de fire erhverv fra 8 til 6. Detailhandlens sammensatte konjunkturindikator stiger fra 5 til 9.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren styres i øjeblikket af forbrugertilliden

Den danske tillidsindikator faldt fra 103,1 i juni til 100,5 i juli, men stiger i august til 104,6. Især de månedlige tal for forbrugertilliden, der indgår sammen med de fire erhverv, har svinget noget og påvirker resultatet de seneste måneder. Erhvervstillidsindikatoren, som alene er sammensat af de fire erhverv, har ligget ret stabilt de seneste måneder på 102,3 i juni, 102,4 i juli og 102,8 i august.

Set over årets første otte måneder er der en svagt faldende tendens for tillidsindikatoren for Danmark, men den er beskeden i forhold til de mere markante fald for Sverige, Tyskland, Storbritannien og det samlede EU.

Tal for EU-landene for denne måned, august, offentliggøres dags dato kl. 11:30 i dokumentet Tillidsindikator citeret fra EU-kommissionens Economic Sentiment Indicators (ESI).

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Vurdering af industriproduktion i EU-lande er på vej ind i en bølgedal

Det fremgår ovenfor, at stemning og tillid er nedadgående i vores vigtigste samhandelslande i EU. Særskilt for enkeltindikatoren vurdering af produktionen de seneste tre måneder i industrien ses det samme mønster, at vurderingerne er i en nedgangsfase. Dette indikerer en afmatning i økonomien - uden at være dramatisk, konjunkturer bevæger sig jo i bølger.

Rigsstatistikeren beskæftigede sig i en klumme tidligere på ugen med forskellen imellem den danske og den europæiske industristuktur. I dansk industri dominerer medicinalindustrien økonomien med et bruttoværditilvækst-bidrag på omkring 20 pct. hvor det kun er omkring det kvarte i EU. Tallet er fra 2015 og er i 2017 endda oppe på 25 pct. At det går godt i denne branche, er en medvirkende forklaring på en forholdsvis god udvikling i den samlede økonomi. I Konjunkturbarometer for industri genfindes særdeles positive vurderinger og forventninger i medicinalindustrien, men samlet set er der en afmatning i industriens stemning og tillid, på linje med vores nabolande, som kan være præget af både egentlige nedgange og af bekymringer for bl.a. handelskrig og Brexit.

Produktion over seneste tre måneder. Vurdering. Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro6 og DG ECFIN

Arbejdskraftmanglen mindskes i industrien

Også indikatoren for mangel på arbejdskraft viser samme mønster for Danmark og nabolandene. Manglen på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor har toppet og er over det seneste år begyndt at falde. Isoleret set er det positivt, at der er mindre mangel på arbejdskraft, men det følger altså også et fald i produktionen.