Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Uændret bruttoledighed

Arbejdsløsheden (md.) august 2019

Fra juli til august lå bruttoledigheden stort set uændret, svarende til et niveau på 104.800 fuldtidspersoner i august. Ledighedsprocenten ligger dermed fortsat på 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Hermed har bruttoledigheden stort set ligget uændret siden slutningen af 2018. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku100m.

152.000 ledige ifølge AKU

I august var der 152.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den registerbaserede bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-64-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Ledigheden nærmest uændret i forhold til sidste år

Fra overgangen til FLEUR-registeret i juli 2017 til januar 2019 har bruttoledig-heden haft en faldende tendens. Siden januar 2019 er bruttoledigheden steget en anelse, hvorefter vi i august er tilbage på samme niveau som i november 2018. AKU-ledigheden fluktuerer meget mere end bruttoledigheden. AKU-ledigheden faldt i løbet af 2017 og frem til sommeren 2018. Herefter har den fluktueret lidt, hvorefter den i august 2019 er tilbage på samme niveau som i juni og juli 2018.

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Ledige

Ledigheds-pct.1

 

2019

2019

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

103,4

105,0

105,0

104,8

3,7

3,8

3,8

3,8

Nettoledige

85,2

87,0

87,1

87,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Dagpengemodtagere

70,1

71,9

72,1

72,2

Kontanthjælpsmodtagere

15,1

15,1

15,0

14,9

Aktiverede

18,1

18,0

18,0

17,6

Dagpengemodtagere

10,0

9,9

9,9

9,8

Kontanthjælpsmodtagere

8,1

8,1

8,1

7,8

Mænd

50,4

51,2

51,1

51,0

3,5

3,6

3,6

3,5

Kvinder

53,0

53,7

53,9

53,8

4,0

4,0

4,0

4,0

16-24 år

7,6

7,8

7,8

7,5

1,9

2,0

2,0

1,9

25-29 år

20,4

21,0

20,9

21,1

7,0

7,2

7,2

7,3

30-39 år

27,9

28,1

28,1

28,1

4,9

5,0

5,0

5,0

40-49 år

19,6

19,8

19,8

19,6

3,0

3,0

3,0

3,0

50-59 år

19,7

20,0

20,0

19,8

3,0

3,1

3,1

3,0

60-642 år

8,1

8,3

8,5

8,6

3,9

4,0

4,0

4,1

Byen København

18,8

19,1

19,2

19,2

4,4

4,5

4,5

4,5

Københavns omegn

10,0

10,2

10,0

10,0

3,8

3,9

3,8

3,8

Nordsjælland

6,2

6,2

6,2

6,1

2,8

2,9

2,8

2,8

Bornholm

0,6

0,6

0,6

0,6

3,6

3,6

3,5

3,5

Østsjælland

3,6

3,6

3,6

3,5

2,9

3,0

2,9

2,9

Vest- og Sydsjælland

10,2

10,3

10,2

10,2

3,9

3,9

3,9

3,9

Fyn

9,3

9,6

9,6

9,6

4,2

4,3

4,3

4,3

Sydjylland

11,1

11,3

11,4

11,3

3,3

3,3

3,4

3,3

Østjylland

16,3

16,4

16,5

16,5

3,8

3,8

3,8

3,8

Vestjylland

6,0

6,1

6,1

6,1

3,0

3,0

3,0

3,0

Nordjylland

11,3

11,6

11,7

11,7

4,1

4,2

4,3

4,3

AKU-ledige

149,0

152,0

4,9

5,0

Anm.: Ny opregningsmetode er indført i AKU, der gælder fra 2008 og frem (se Særlige forhold).
1 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrke-statistik, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2017. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
2 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere ledige 65-årige i denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07, aus08, aku100m og aku101m.

Lidt færre aktiverede ledige

Fra juli til august lå antallet af nettoledige uændret på 87.100, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 300 til 17.600.

Faldende ledighedsprocent for mændene

Fra juli til august faldt bruttoledigheden med 100 fuldtidspersoner for mændene og med 200 for kvinderne. Herefter faldt ledighedsprocenten for mændene til 3,5 pct., mens den forblev uændret på 4,0 pct. for kvinderne.

Stigende ledighedsprocent for de 25-29-årige og for de ældste

Fra juli til august steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige og for de 60-64-årige. For de 60-64-årige gælder dog, at ledighedsprocenten for denne aldersgruppe pt. bliver overvurderet lidt pga. den ændrede folkepensions-alder, der medfører, at personer, der fylder 65 år i 2019, kan fortsætte som bruttoledige og indgår i gruppen af 60-64-årige, mens ledighedsprocenten fortsat kun beregnes i forhold til de 60-64-årige i arbejdsstyrken.

Ledigheden faldt med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 50-59-årige. For de øvrige aldersgrupper var ledighedsprocenten uændret.

Højeste ledighedsprocent i Byen København

Den højeste ledighedsprocent findes fortsat i landsdelen Byen København med 4,5 pct. i august. Herefter følger Fyn og Nordjylland, begge med ledighedsprocenter på 4,3 pct. I den anden ende af skalaen finder man den laveste ledighedsprocent i Nordsjælland med 2,8 pct., efterfulgt af Østsjælland med 2,9 pct. og Vestjylland med 3,0 pct. i august.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning i AKU

Fra andet kvartal 2019 er der for kvartalstallenes vedkommende indført en ny opregning for at kvalitetsforbedre AKU-tidsserien. Heri anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil, herunder data fra Beskæftigelse for Lønmodtagere. De nye tidsserier går tilbage til 2008, idet flere af de nye datakilder starter i dette år. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret. Månedstallene justeres til kvartalstallenes nye niveau, indtil en tilsvarende opregning kan gennemføres på månedstallene. Du kan læse mere om baggrund og motivation for ændring af opregning: Ny opregning 2019 - teoretisk og mere om, hvordan ændringerne påvirker tallene: Ny opregning 2019 - faktisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. september 2019 - Nr. 360

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløse