Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Nedgang i den danske industriproduktion

Industriens produktion og omsætning juni 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt med 6,8 pct. i juni. Produktionen svinger dog generelt en del, og ser man på hele andet kvartal, steg produktionen med 2,4 pct. i forhold til første kvartal. Faldet i juni kan dog tyde på, at industrien i Danmark er påvirket af den afmatning, som er set i den øvrige europæiske industri (se Nyt fra Danmark Statistik 2019:175). Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal, baseret på faktisk omsætning indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Tilbagegangen er bredt funderet

Faldet i det samlede indeks var bredt funderet. Således var der fald i otte ud af 12 branchegrupper. Tilbagegangen skyldes især den store branche medicinalindustri, der faldt med 9,7 pct. og har en vægt på 20,1 pct. Branchen træ- og papirindustri, trykkerier havde det procentvise største fald på 18,9 pct., men den vægter kun med 4,0 pct. i det samlede indeks. Derudover var der også fald inden for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas og betonindustri, fremstilling af elektrisk udstyr maskinindustri samt møbel og anden industri mv. For flere af branchegrupperne kommer faldet dog oven på et højt niveau i maj, og derfor kan det ikke tolkes som en generel tendens. 

Fire branchegrupper går frem

Produktionsindekset for transportmiddelindustri steg med 14,0 pct. i juni, men branchen vægter kun 1,5 pct. i det samlede produktionsindeks. Derudover var der også mindre stigninger i tekstil- og læderindustri, metalindustri samt elektronikindustri. De fire brancher, hvor produktionen steg i juni, vægter samlet set kun 17,3 pct. af det samlede produktionsindeks. Således kunne stigningerne her ikke opveje faldene i de øvrige branchegrupper.

Faldende omsætning i juni

Industriens samlede omsætning faldt 4,9 pct. fra maj til juni men lå i andet kvartal 1,5 pct. over omsætningen i første kvartal. Omsætningen faldt 4,9 pct. på eksportmarkedet og 5,1 pct. på hjemmemarkedet i juni. Faldet i den samlede omsætning i juni skyldes nedgang i branchegrupperingerne investeringsgodeindustri, mellem-produktindustri og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,5

-7,7

1,0

-5,8

0,0

4,1

5,3

-5,9

2,4

-6,8

Omsætning2

I alt

1,1

-4,9

-1,2

-3,1

1,3

2,4

2,7

-2,8

1,5

-4,9

 

Eksport

1,6

-5,7

1,9

0,6

0,2

4,3

2,5

-4,2

2,1

-4,9

 

Hjemme

-0,4

-2,3

-4,0

-6,4

2,3

0,7

3,3

0,9

0,4

-5,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 1,1 pct. i april og med 4,2 pct. i maj. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i april og med 0,7 procentpoint i maj. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2019

 

 

2019

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj/
juni

 

Vægte1

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

116,5

114,9

117,1

118,4

123,4

115,0

2,4

-6,8

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,6

108,5

109,4

112,3

110,4

109,4

0,5

-0,9

Tekstil- og læderindustri

1,1

133,0

116,8

122,2

118,6

121,0

122,4

-2,7

1,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,1

91,9

89,5

93,1

115,8

93,9

9,1

-18,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

114,8

119,2

120,2

119,2

123,1

100,3

-3,3

-18,5

Medicinalindustri

20,1

129,4

127,7

137,3

139,7

151,9

137,1

8,7

-9,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

113,7

112,1

110,2

112,4

111,7

110,6

-0,4

-1,0

Metalindustri

8,7

102,9

105,8

107,1

106,1

105,6

110,1

1,9

4,3

Elektronikindustri

6,0

117,4

140,4

122,6

128,8

124,5

124,7

-0,6

0,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

102,5

112,3

113,2

117,1

106,6

105,8

0,5

-0,8

Maskinindustri

14,0

118,3

111,0

117,0

117,3

119,9

110,3

0,3

-8,0

Transportmiddelindustri

1,5

116,1

118,1

108,0

105,0

101,4

115,6

-5,9

14,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

118,3

106,7

111,1

109,1

124,6

109,2

2,0

-12,4

Investeringsgodeindustri

27,2

123,3

122,0

120,0

120,5

128,3

118,4

0,5

-7,7

Mellemproduktindustri

26,7

109,5

111,6

114,0

112,9

116,1

109,4

1,0

-5,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,6

104,6

103,7

103,1

103,8

108,1

0,0

4,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

116,7

112,6

119,4

121,9

126,4

118,9

5,3

-5,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,2

111,7

112,1

113,0

116,2

109,4

0,5

-5,9

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

116,8

115,7

117,6

119,0

123,7

114,9

2,1

-7,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2019 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation