Gå til sidens indhold

Nedgang i den danske industriproduktion

Industriens produktion og omsætning juni 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt med 6,8 pct. i juni. Produktionen svinger dog generelt en del, og ser man på hele andet kvartal, steg produktionen med 2,4 pct. i forhold til første kvartal. Faldet i juni kan dog tyde på, at industrien i Danmark er påvirket af den afmatning, som er set i den øvrige europæiske industri (se Nyt fra Danmark Statistik 2019:175). Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal, baseret på faktisk omsætning indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Tilbagegangen er bredt funderet

Faldet i det samlede indeks var bredt funderet. Således var der fald i otte ud af 12 branchegrupper. Tilbagegangen skyldes især den store branche medicinalindustri, der faldt med 9,7 pct. og har en vægt på 20,1 pct. Branchen træ- og papirindustri, trykkerier havde det procentvise største fald på 18,9 pct., men den vægter kun med 4,0 pct. i det samlede indeks. Derudover var der også fald inden for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas og betonindustri, fremstilling af elektrisk udstyr maskinindustri samt møbel og anden industri mv. For flere af branchegrupperne kommer faldet dog oven på et højt niveau i maj, og derfor kan det ikke tolkes som en generel tendens. 

Fire branchegrupper går frem

Produktionsindekset for transportmiddelindustri steg med 14,0 pct. i juni, men branchen vægter kun 1,5 pct. i det samlede produktionsindeks. Derudover var der også mindre stigninger i tekstil- og læderindustri, metalindustri samt elektronikindustri. De fire brancher, hvor produktionen steg i juni, vægter samlet set kun 17,3 pct. af det samlede produktionsindeks. Således kunne stigningerne her ikke opveje faldene i de øvrige branchegrupper.

Faldende omsætning i juni

Industriens samlede omsætning faldt 4,9 pct. fra maj til juni men lå i andet kvartal 1,5 pct. over omsætningen i første kvartal. Omsætningen faldt 4,9 pct. på eksportmarkedet og 5,1 pct. på hjemmemarkedet i juni. Faldet i den samlede omsætning i juni skyldes nedgang i branchegrupperingerne investeringsgodeindustri, mellem-produktindustri og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juni 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

Apr.
- juni

Juni
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

0,5

-7,7

1,0

-5,8

0,0

4,1

5,3

-5,9

2,4

-6,8

Omsætning2

I alt

1,1

-4,9

-1,2

-3,1

1,3

2,4

2,7

-2,8

1,5

-4,9

 

Eksport

1,6

-5,7

1,9

0,6

0,2

4,3

2,5

-4,2

2,1

-4,9

 

Hjemme

-0,4

-2,3

-4,0

-6,4

2,3

0,7

3,3

0,9

0,4

-5,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 1,1 pct. i april og med 4,2 pct. i maj. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,1 procentpoint i april og med 0,7 procentpoint i maj. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juni 2019

 

 

2019

Jan.-mar./
apr.-juni

Maj/
juni

 

Vægte1

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

116,5

114,9

117,1

118,4

123,4

115,0

2,4

-6,8

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,6

108,5

109,4

112,3

110,4

109,4

0,5

-0,9

Tekstil- og læderindustri

1,1

133,0

116,8

122,2

118,6

121,0

122,4

-2,7

1,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,1

91,9

89,5

93,1

115,8

93,9

9,1

-18,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

114,8

119,2

120,2

119,2

123,1

100,3

-3,3

-18,5

Medicinalindustri

20,1

129,4

127,7

137,3

139,7

151,9

137,1

8,7

-9,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

113,7

112,1

110,2

112,4

111,7

110,6

-0,4

-1,0

Metalindustri

8,7

102,9

105,8

107,1

106,1

105,6

110,1

1,9

4,3

Elektronikindustri

6,0

117,4

140,4

122,6

128,8

124,5

124,7

-0,6

0,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

102,5

112,3

113,2

117,1

106,6

105,8

0,5

-0,8

Maskinindustri

14,0

118,3

111,0

117,0

117,3

119,9

110,3

0,3

-8,0

Transportmiddelindustri

1,5

116,1

118,1

108,0

105,0

101,4

115,6

-5,9

14,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

118,3

106,7

111,1

109,1

124,6

109,2

2,0

-12,4

Investeringsgodeindustri

27,2

123,3

122,0

120,0

120,5

128,3

118,4

0,5

-7,7

Mellemproduktindustri

26,7

109,5

111,6

114,0

112,9

116,1

109,4

1,0

-5,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

106,6

104,6

103,7

103,1

103,8

108,1

0,0

4,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

116,7

112,6

119,4

121,9

126,4

118,9

5,3

-5,9

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,2

111,7

112,1

113,0

116,2

109,4

0,5

-5,9

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

116,8

115,7

117,6

119,0

123,7

114,9

2,1

-7,1

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2019 - Nr. 288

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation