Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hver tiende ung er ikke i job eller under uddannelse

Arbejdsmarkedsregnskab, tema november 2015

10,5 pct. af de unge mellem 16 og 24 år var i november 2015 hverken i beskæftigelse eller i uddannelse, og denne andel varierer markant mellem landets kommuner. Andelen af unge uden for beskæftigelse og uddannelse betegnes som NEET-indikatoren efter den internationalt anvendte forkortelse af 'Not in Employment, Education or Training'. I november 2015 var det særligt kommuner på Vest-og Sydsjælland samt Lolland og Samsø, som havde en høj NEET-indikator, mens kommuner med lave indikatorer især var koncentreret omkring hovedstadsområdet. Følges de unge over tid, viser det sig, at godt halvdelen af NEET-gruppen fra 2008 syv år senere var i uddannelse eller beskæftigelse, mens lidt under halvdelen var ledige eller uden for arbejdsstyrken.

NEET-indikator for 16-24-årige. November 2015

Mere end dobbelt så høj NEET-indikator i Odsherred som i Rudersdal

I Rudersdal Kommune udgjorde NEET-indikatoren for de 16-24-årige 7,6 pct. i november 2015, og Rudersdal var dermed kommunen med den laveste andel af unge, der hverken var i beskæftigelse eller uddannelse. Odsherred Kommune havde den højeste andel med en indikator på 16,7 pct. Med en forskel på 9,1 procentpoint var indikatoren for de unge i Odsherred dermed mere end dobbelt så høj som for de unge i Rudersdal.

Kommuner med de ti højeste og ti laveste NEET-indikatorer. November 2015

Andelen af unge mænd uden for beskæftigelse og uddannelse er højest

I november 2015 var 70.000 unge mellem 16 og 24 år hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Det svarer til en NEET-indikator på 10,5 pct. på landsplan. Det er en stigning på 0,8 procentpoint siden november 2008, hvor indikatoren udgjorde 9,7 pct. Det er i højere grad de unge mænd end de unge kvinder, der er i NEET-gruppen. I 2015 var NEET-indikatoren for 16-24-årige mænd 10,9 pct., mens den for kvinderne var 10,1 pct. Finanskrisen, som medførte en generel nedgang i beskæftigelsen fra 2008 til 2009, betød at NEET-indikatoren særligt for de unge mænd steg markant i samme periode. Fra 2008 til 2009 steg NEET-indikatoren for de 16-24-årige mænd fra 10,1 til 11,8 pct., mens indikatoren for kvinderne steg fra 9,2 til 10,0 pct.

NEET-indikator for 16-24-årige. November

Størst spring i NEET-indikator fra 18 til 19 år

NEET-indikatoren stiger generelt frem til 20 års alderen, og er lavest for de 16-årige, hvor indikatoren i 2015 udgjorde 3,8 pct. Den største forskel ses mellem aldersgrupperne 18 og 19 år. I 2015 var indikatoren 6,4 pct. for de 18-årige og 11,0 pct. for de 19-årige. Fra 2008 til 2015 steg NEET-indikatoren for de 19-24-årige, mens den faldt for de 16-18-årige. Både i 2008 og 2015 var det hos de 24-årige, man så den største andel i NEET-gruppen.

NEET-indikator for 16-24-årige. November

Indikator for risiko for social eksklusion og fattigdom

NEET-indikatoren angiver, hvor stor en del af unge i en given aldersgruppe der står uden for beskæftigelse og uddannelse og på den baggrund er i risiko for social eksklusion og fattigdom. Da det således er en indikator for risiko, er det relevant over tid at belyse, hvordan det går de unge, som er i denne risikogruppe.

56 pct. af NEET-gruppen er i beskæftigelse eller uddannelse syv år senere

For unge, som i 2008 var i NEET-gruppen, og som i 2015 stadig havde bopæl i Danmark, ses en markant ændring i deres aktivitet. Mere end halvdelen af NEET-gruppen i 2008 var i 2015 enten i beskæftigelse eller under uddannelse. De resterende 44 pct. stod i 2015 uden for beskæftigelse og uddannelsesaktivitet. Blandt dem uden for beskæftigelse og uddannelse var 30 pct. på kontanthjælp eller introduktionsydelse, mens 24 pct. var på førtidspension.

Arbejdsmarkedstilknytning i november 2015 for unge, som var i NEET-gruppen i november 2008

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2017 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er foretaget ultimo november på baggrund af Arbejdsmarkedsregnskabet
(AMR). Metoden er beskrevet i metodenotatet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation