Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Store kommunale forskelle i indbrud

Kriminalitet (år) 2018

Der blev i 2018 anmeldt 54.868 indbrud til politiet. Antallet er stort set uændret i forhold til 2017, hvor der var 54 flere anmeldelser. Der er dog store kommunale forskelle - 41 ud af Danmarks 98 kommuner oplevede nemlig en stigning, hvoraf ca. halvdelen steg mere end 20 pct. i forhold til 2017. I de resterende 57 kommuner, hvor indbrud faldt, oplevede næsten hver femte kommune et fald på mere end 20 pct. i forhold til året før. Som kortet viser, er det i høj grad Sønder- og Midtjylland samt Fyn, der har oplevet en stigning, mens Nordjylland og Sjælland har oplevet fald i mange kommuner. Udover Fanø og Læsø, der har den største procentvise stigning men med ganske få indbrud, ligger Stevns og Tønder i spidsen med stigninger på 66 pct. og 61 pct. I den anden ende af skalaen findes Halsnæs og Helsingør, som med en nedgang på 36 pct. og 33 pct. har haft det største fald.

Udvikling i indbrud 2017 til 2018

Færre ejendomsforbrydelser men flere volds- og seksualforbrydelser

88 pct. af de anmeldte straffelovsforbrydelser er ejendomsforbrydelser, hvoraf over halvdelen er indbrud og tyverier. Igennem en årerække har der været en faldende tendens i antallet af straffelovsanmeldelser, og dette fald skyldes for en stor dels vedkommende fald i anmeldte ejendomsforbrydelser. Blandt andet faldt antallet af lomme- og tasketyverier fra 42.045 i 2017 til 31.568 i 2018, svarende til et fald på 25 pct. Men til trods for det fortsatte fald i det samlede antal straffelovsanmeldelser, så er der et stigende antal anmeldelser af voldstilfælde og seksualforbrydelser. Inden for kategorien vold er det en stigning i anmeldelser af simpel vold og trusler fra 2017 til 2018, der gør sig gældende. Inden for seksualforbrydelser skyldes stigningen fra 2017 til 2018 hovedsageligt flere anmeldelser af voldtægt og blufærdighedskrænkelser. For mere information om stigningen i volds- og seksualforbrydelser fra 2015-2017, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:69.

Anmeldte ejendoms-, volds- og seksualforbrydelser

Fald i berigelsesforbrydelser

I 2018 knækkede den stigende kurve for berigelsesforbrydelser og formuekrænkelser og faldt således med 30 pct. fra 7.045 i 2017 til 4.913. En stor del af denne type forbrydelser er overtrædelser af straffelovens § 298 om 'tilsnigelser af adgang uden at betale,' og omfatter bl.a. folk, der forsøger at få adgang til en forestilling, udstilling, forsamling eller til befordring med offentligt transport uden at betale.

Anmeldte berigelsesforbrydelser og formuekrænkelser

Højeste sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der blev i alt rejst sigtelse i forbindelse med 24,1 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser i 2018. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor der blev rejst sigtelse i forbindelse med 22,5 pct. af anmeldelserne. Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå i 2018 således på 60,6 pct. for voldsforbrydelser og på 69,7 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 18,4 pct. for ejendomsforbrydelser.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2019 - Nr. 55

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation