Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Middellevetiden er ikke steget det seneste år

Middellevetid 2017/2018

Middellevetiden er ikke steget det seneste år og er derfor fortsat 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder. I foråret 2018 var landet ramt af influenzaepidemi, en type influenza der ikke indgik i den tilbudte vaccine. Det kan være med til at forklare den stagnerende udvikling i middellevetiden, idet svage ældres dødelighed stiger, når en influenzaepidemi rammer. Siden starten af 1990'erne er middellevetiden ellers steget næsten hvert år. Den gennemsnitlige årlige stigning har i perioden været 0,25 år for mænd og 0,19 år for kvinder.

Middellevetid for 0-årige

Nordsjællandske kvinder bliver ældst

Middellevetiden for hele Danmark dækker over betydelige forskelle mellem de 11 landsdele. Den højeste middellevetid findes blandt kvinder i Nordsjælland med 84,1 år, hvilket er 1,2 år højere end landsgennemsnittet for kvinder. Modsat er det mænd i Byen København, der med 77,7 år har den laveste middellevetid. Det er 1,3 år mindre end landsgennemsnittet for mænd. Byen København består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.

Middellevetider for 0-årige fordelt på landsdele. 2017/2018

 

Mænd

 

 

Kvinder

 

år

 

 

år

Hele landet

79,0

 

Hele landet

82,9

Østsjælland

79,8

 

Nordsjælland

84,1

Vestjylland

79,7

 

Østsjælland

83,4

Nordsjælland

79,6

 

Fyn

83,3

Københavns omegn

79,3

 

Københavns omegn

83,2

Sydjylland

79,3

 

Østjylland

83,2

Østjylland

79,3

 

Vestjylland

83,1

Fyn

78,9

 

Sydjylland

82,8

Nordjylland

78,9

 

Nordjylland

82,8

Bornholm

77,9

 

Byen København

82,1

Vest- og Sydsjælland

77,9

 

Bornholm

82,0

Byen København

77,7

 

Vest- og Sydsjælland

81,9

31 pct. af kvinderne bliver 90 år

Hvis dødeligheden fra perioden 2017-2018 holder sig på samme niveau i al fremtid, vil 69 pct. af pigerne og 57 pct. af drengene, der fødes nu, opnå at blive 80 år. 31 pct. af pigerne vil også kunne fejre deres 90-års fødselsdag. Det samme gælder for 19 pct. af drengene. Det vil fortsat være de færreste, som vil være i live på deres 100-års fødselsdag. Kun 1,0 pct. af drengene og 3,3 pct. af pigerne kan forvente at blive 100 år med det nuværende dødelighedsmønster.

Andel, der vil opnå udvalgte alderstrin for dødelighed. 2017/2018

Tolkning af middellevetid

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Det er ikke en realistisk forudsætning. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år. Fortsætter dødeligheden i samfundet med at falde, vil en gennemsnitlig lille dreng født i 2019 blive væsentligt ældre end 79,0 år, og en tilsvarende pige kan også regne med at blive ældre end 82,9 år. Middellevetiden for 0-årige skal derfor blot ses som en indikator for befolkningens dødelighed - ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil leve.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. februar 2019 - Nr. 50

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation