Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Rekordhøjt provenu fra selskabsskatten

Selskabsbeskatning i indkomståret 2017

Provenuet fra selskabsskatten satte med 71,9 mia. kr. rekord i 2017. I forhold til 2016 er der tale om en stigning på 11,7 mia. kr., svarende til 19 pct. Stigningen hænger sammen med en stigning i selskabernes skattepligtige indkomst på 51,6 mia. kr. fra 2016 til 2017, svarende til 17 pct. De skattepligtige indkomster, der med små forskelle svarer til selskabernes overskud før skat, udgjorde i alt 348,9 mia. kr. i 2017. Selskabskattesatsen er gradvist sat ned fra 30 pct. i 2004, men den var uændret på 22 pct. i både 2016 og 2017.

Selskabsskatten

Anpartsselskabers andel af det samlede provenu steg

Anpartsselskaber betalte 21,5 mia. kr. i selskabsskat i 2017, hvilket var en stigning på 5,8 mia. kr. i forhold til året før og en forøgelse af anpartsselskabernes andel af det samlede selskabsskatteprovenu fra 26 pct. til 30 pct. Antallet af anpartsselskaber steg 15 pct. til i alt 70.900. Samtidig steg de skattepligtige indkomster for anpartsselskaberne fra 73,7 mia. kr. til 100,3 mia. kr., hvilket var en stigning på 36 pct.

29 pct. af selskaberne betalte selskabsskat

I 2017 var der 279.475 registrerede selskaber. Af disse havde 81.296, svarende til 29 pct., en positiv skattepligtig indkomst efter tillæg, nedslag eller lempelser og skulle dermed betale selskabsskat. I 2016 var andelen 27 pct., mens den i 2005 var 37 pct. Indførelsen af ændrede sambeskatningsregler i 2005 betyder, at datter- og koncernforbundne selskaber skal indberette skatteoplysninger via moder- eller administrationsselskabet. Fraregnes disse datter- og koncernforbundne selskaber, var andelen, der betalte selskabsskat, 42 pct. i 2017, 39 pct. i 2016 og 47 pct. i 2005.

Industriselskaber bidrog mest til selskabsskatteprovenuet

Ligesom i 2016 bidrog branchegruppen industri også i 2017 mest til selskabsskatteprovenuet med 20,8 mia. kr. Branchegruppen finansiering og forsikring var næststørste bidragsyder med 16,4 mia. kr. Den største stigning i selskabsskatteprovenuet kom fra industri med 2,6 mia. kr. og det største fald kom fra energiforsyning med 0,6 mia. kr. For branchen maskinindustri faldt provenuet ligeledes med 0,6 mia. kr.

Selskabsskattesatser i udvalgte EU lande

Danmarks selskabsskattesats over EU-gennemsnittet

Irland er det EU-land, hvor selskabsskattesatsen er lavest (12,5 pct.). Malta har i hele perioden 2004-2017 haft en sats på 35 pct., og er i 2017 det EU-land med den højeste sats. Danmark har fra 2004 til 2015 ligget over EU-28 gennemsnittet, men ligger under i 2016 og 2017. Den svenske og danske selskabsskattesats har fulgt nogenlunde samme udvikling i perioden, mens den tyske sats i hele perioden har ligget over.

Selskabsskatternes andel af de samlede skatter

Selskabsskatten udgør en større andel af de samlede danske skatter

Selskabsskatternes andel af de samlede skatter udgør i 7,1 pct. i 2017, og det er dermed første gang, at Danmark ligger over EU-28 gennemsnittet. Malta ligger i 2017 i toppen med 19,7 pct., mens Grækenland ligger i bunden med 4,7 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2019 - Nr. 103

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om selskabsbeskatningen er baseret på udtræk fra Skattestyrelsens selskabsskatteregister (DIAS) foretaget i december året efter aktuelt år. Tallene for året før er revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen DB07.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation