Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Familierne brugte 13 pct. flere penge på nye biler

Nyregistrerede motorkøretøjer (tillæg) 2018 værdien af nyregistrerede personbiler

Familierne i Hørsholm, Allerød, Solrød, Egedal, Rebild, Rudersdal og Skanderborg kommuner investerede flest penge i nye biler i 2018. I gennemsnit brugte de mere end 12.000 kr. pr. familie. Landsgennemsnittet var knap 8.000 kr. pr. familie. Det er 13 pct. højere end i 2017, hvor forbruget var lidt over 7.000 kr. pr. familie.

Gennemsnitligt forbrug pr. familie på nye biler. 2018

Nye biler for 52,8 mia. kr. i 2018

De private husholdninger og erhvervene har i 2018 købt nye personbiler for 52,8 mia. kr. opgjort i løbende købspriser, inklusive moms og afgifter. Det er 3,2 mia. kr. mere end i 2017 og det højeste beløb siden 2004, hvor denne opgørelse startede. Beløbet rækker til 215.400 biler til en gennemsnitlig pris på 244.900 kr. I 2017 blev der købt 220.900 biler til 224.400 kr. i gennemsnit. 1-2 pct. af det faktiske antal købte biler har ikke kunnet prissættes og indgår derfor ikke i opgørelsen.

106.500 familier købte 110.200 biler for 24,4 mia. kr. i 2018. Det svarer til en gennemsnitspris på 221.400 kr. Idet nogle familier har købt flere nye biler, er den gennemsnitlige udgift pr. familie på 229.200 kr. lidt højere. Erhvervene købte 105.100 biler for 28,3 mia. kr. - i gennemsnit 269.600 kr.

Betydelig stigning i andelen af SUV'er og MPV'er siden 2013

46 pct. af de penge, familierne brugte på nye biler i 2018, gik til segmenterne mini, small og medium, mens 43 pct. gik til SUV og MPV. Det er en betydelig fremgang siden 2013 for SUV'erne og MPV'erne, der dengang stod for 15 pct. af familiernes køb. Omvendt er de tre førstnævnte segmenter gået tilbage fra 75 pct.

Erhvervenes investeringer i 2018 rettede sig mod segmenterne small, medium og large med 46 pct. og SUV og MPV med 37 pct. I 2013 udgjorde de samme segmenter hhv. 63 pct. og 20 pct. af investeringerne.

Familiernes forbrug på nye biler fordelt på segmenterErhvervenes investeringer i nye biler fordelt på segmenter

Bilkøberne i Gentofte brugte flest penge, mens dem i Ishøj brugte færrest

Familierne i Gentofte, der købte ny bil i 2018, brugte i gennemsnit 288.700 kr., mens familierne i Ishøj, der købte bil, i gennemsnit brugte 205.600 kr. Det generelle billede er, at de dyreste biler er købt i Nordsjælland, omkring Roskilde og i Midt- og Vestjylland. De billigste biler er købt i Københavns Vestegn, Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster, en del af Fyn samt på Djursland.

Relativt flest familier i Egedal og færrest i København købte ny bil

Andelen af familier, der har købt bil, er en tredje dimension i belysningen af familiernes bilkøb, og selv om der er nogle sammenfald med de kommuner, hvor forbruget er højest/lavest, er der også forskelle. I Egedal købte 5,7 pct. af kommunens familier nye biler i 2018, og kommunen var en ud af seks kommuner, hvor 5 pct. af familierne eller derover købte ny bil. Familierne i København og på Frederiksberg samt på Ærø og Læsø var omvendt de mindst købelystne med færre end 2 pct. af familierne. I hele landet købte 3,5 pct. af familierne ny bil i 2018.

Gennemsnitligt forbrug på nye biler for bilkøbende familier. 2018

Købsværdien af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene fordelt på segmenter

 

2008

2013

2018

 

2008

2013

2018

 

mio. kr.

 

pct.

Husholdninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

20343

17826

24413

 

100

100

100

Mini

1928

5022

1948

 

9,5

28,2

8,0

Small

5564

4475

4716

 

27,3

25,1

19,3

Medium

4552

3937

4570

 

22,4

22,1

18,7

Large

3780

968

1715

 

18,6

5,4

7,0

SUV

641

988

7243

 

3,1

5,5

29,7

MPV

2176

1726

3162

 

10,7

9,7

13,0

Øvrige

1703

710

1060

 

8,4

4,0

4,3

Erhverv

 

 

 

 

 

 

 

I alt

18334

15918

28337

 

100

100

100

Mini

679

898

891

 

3,7

5,6

3,1

Small

1653

1852

2399

 

9,0

11,6

8,5

Medium

3202

3880

4796

 

17,5

24,4

16,9

Large

6907

4304

5914

 

37,7

27,0

20,9

SUV

1139

1236

7449

 

6,2

7,8

26,3

MPV

2221

1991

3125

 

12,1

12,5

11,0

Øvrige

2532

1757

3763

 

13,8

11,0

13,3

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2019 - Nr. 77

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. marts 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beløbene viser den samlede sum, som ejerne har betalt for deres nye biler inklusive moms og afgifter mv. Leasingbiler indgår ikke i opgørelsen, da leasingtagerens/brugerens udgift i princippet er en lejeudgift og ikke en investering.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation