Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stadig færre modtager offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede under pensionsalderen (år) 2018

Antallet af offentligt forsørgede i alderen 16-64 år er faldet med 24.000 fra 2017 til 2018, hvis man ser bort fra antallet af SU-modtagere. Dermed var der i gennemsnit 702.600 offentligt forsørgede 16-64-årige, eksklusive SU-modtagere i 2018, hvilket er det laveste niveau i statistikkens 12-årige historie. Samtidig faldt antallet af SU-modtagere med 1.800 til 323.300 i 2018. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere.

Offentligt forsørgede 16-64-årige

Færre nettoledige

Fra 2017 til 2018 er antallet af nettoledige faldet med 4.200 til 87.000 personer, svarende til et fald på 5 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering

Fra 2017 til 2018 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 4.900 til 29.500, svarende til et fald på 14 pct.

Flere personer deltager i fleksjobordningen

Fra 2017 til 2018 er antallet af personer på fleksjobordningen steget 4.700 til 67.700 personer, svarende til en stigning på 8 pct. Her bemærkes det, at der i flere og flere af fleksjobbene arbejdes meget få timer ugentligt uden reduktion i fuldtidstallet på ordningen, som indgår i denne offentliggørelse, se note 1 til tabellen.

Færre på tidlig tilbagetrækning

Fra 2017 til 2018 blev der 16.100 færre på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Faldet skyldtes 11.800 færre på efterløn, 3.400 færre på førtidspension og 900 færre på fleksydelse.

Færre 'passive' modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse

Fra 2017 til 2018 blev der 4.800 færre kontanthjælpsmodtagere, som hverken var ledige eller i aktivering. Samtidig var der 1.100 færre integrationsydelsesmodtagere, som ligeledes hverken var ledige eller i aktivering.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige

 

2017

2018

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

 

fuldtidsmodtagere

I alt uden SU-modtagere

309601

416979

726580

296576

406046

702622

Nettoledige i alt

44318

46824

91143

42084

44903

86987

Ledige dagpengemodtagere 

32421

37641

70061

32353

36968

69321

Ledige kontanthjælpsmodtagere

11898

9184

21081

9731

7936

17666

Feriedagpenge

1751

2911

4662

1884

3488

5372

Vejledning og opkvalificering i alt

17143

17263

34406

14273

15235

29508

Vejledning og opkvalificering (d)

1565

1838

3403

1692

1938

3630

Vejledning og opkvalificering (k)

15006

14957

29964

12088

12898

24985

Jobrettet uddannelse (d)

572

467

1039

494

399

893

Støttet beskæftigelse i alt

41419

53259

94678

41364

55397

96762

Virksomhedspraktik(d)

1297

2094

3391

1301

2011

3313

Virksomhedspraktik(k)

8087

7939

16026

7226

7760

14986

Nytteindsats (k)

897

537

1434

711

402

1113

Ansættelse med løntilskud (d)

1054

1381

2435

898

1185

2083

Ansættelse med løntilskud (k)

2622

1028

3650

2214

915

3129

Jobrotation (d)

104

332

436

78

269

347

Jobrotation (k)

45

47

93

34

41

75

Fleksjob1

24685

38223

62908

26408

41249

67657

Skånejob1

2628

1677

4305

2494

1565

4059

Barselsdagpenge i alt

5124

43425

48549

5072

43957

49029

Tilbagetrækning i alt

118908

148491

267399

112136

139210

251346

Førtidspension2

93527

109227

202754

92172

107190

199362

Efterløn

24147

36444

60591

19013

29776

48788

Fleksydelse

1234

2820

4054

952

2244

3196

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

80937

104805

185743

79763

103855

183618

Kontanthjælpsmodtagere3

38689

39380

78069

36559

36753

73313

Integrationsydelse4

2523

4006

6529

2102

3341

5443

Revalideringsydelse

508

708

1216

450

611

1061

Ledighedsydelse

4672

8751

13423

4749

8952

13701

Sygedagpenge mv.5

23138

29952

53090

23564

29765

53329

Ressourceforløb 

6377

11304

17681

6999

12704

19703

Jobafklaringsforløb

5030

10705

15736

5340

11729

17069

SU-modtagere

143451

181702

325153

141773

181540

323313

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse. Tallene for det nyeste år er typisk lettere underopdaterede og ventes opdateret ved fremtidige offentliggørelser af statistikken.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleks- og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem. Det betyder samtidig, at man i en situation med flere og flere fleksjob med meget få ugentlige arbejdstimer, vil komme til at 'overvurdere' den samlede fuldtidsbestand i fleksjob mere og mere i forhold til det reelle antal arbejdede timer i fleksjobbene.
2 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
3 De kontanthjælpsmodtagere der hverken er i aktivering eller ledige.
4 De integrationsydelsesmodtagere der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Fra og med 2014 kan man fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af sit sygdomsforløb. I denne opgørelse inkluderes disse perioder under 'mv.' i sygedagpenge mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. april 2019 - Nr. 142

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for personer der er født 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede