Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Havbrug tjente mest i 2017

Regnskabsstatistik for akvakultur 2017

Havbrugene havde i 2017 et driftsresultat på 91 mio.kr. Resultatet udgjorde 59 pct. af akvakulturerhvervets samlede resultat på trods af, at kun 9 pct. af anlæggene var havbrug. Ferskvandsdambrugene havde et resultat på 64 mio. kr., hvilket svarede til 41 pct. af erhvervets samlede resultat.

Driftsresultat for akvakultur

Havbrugsanlæg er større og giver større overskud

I 2017 var der 19 havbrug og 160 ferskvandsdambrug. Alle anlæg producerede primært regnbueørred, men havbrugene, som opdrætter større fisk, havde et markant bedre resultat end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et gennemsnitsligt resultat på 4,8 mio. kr. pr. anlæg, hvor den bedste halvdel af havbrugene havde et resultat på 8,6 mio. kr., mens den halvdel, der klarede sig dårligst, havde et resultat på 1,4 mio. kr. Ferskvandsdambrugene havde et resultat på 0,4 mio. kr. Den bedste halvdel havde et resultat på 0,9 mio. kr., og den dårligste halvdel et underskud på 0,1 mio. kr. Gruppen med ål, skaldyr og andre anlægstyper havde et resultat på 7.000 kr., hvilket dækker over en meget stor variation i gruppen.

Værdifuld produktion af ørredrogn

Havbrugene producerede 99,5 pct. af den samlede mængde ørredrogn på 1.099 ton. Rogn er et højværdiprodukt for havbrugene, hvilket kan ses ved, at rognen udgjorde 8 pct. af havbrugenes produktion i ton, mens værdien udgjorde hele 26 pct. af bruttoudbyttet.

Havbrugene havde et gennemsnitligt bruttoudbytte på næsten 30 mio. kr.

For havbrugene var bruttoudbyttet i alt 29,6 mio. kr. pr. anlæg. Bruttoudbyttet fra rogn var 7,7 mio. kr., mens bruttoudbyttet fra fisk til konsum var 19,2 mio. kr. Ferskvandsdambrugene havde et bruttoudbytte på 5,1 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. var fisk til konsum og 1,6 mio. kr. var yngel og sættefisk. Herudover havde ferskvandsdambrugene en produktion af udsætning til "put and take" på 0,3 mio. kr. og øjenæg til videre opdræt på 0,2 mio. kr.

Regnskabsresultater for akvakultur. 2017

 

Alle anlæg

2017

 

2016

2017

Ferskvandsdambrug

Havbrug

Ål, skaldyr mv.

 

antal

Anlæg

211

203

160

19

24

 

pr. anlæg

Faktorinput

 

 

 

 

 

Erhvervsaktiver, primo, 1 000 kr.

7036

7258

5684

16569

..

Yngel, ton

56

70

49

319

..

Øjenæg, 1 000 stk.

602

563

618

-

..

Foder, ton

202

208

167

615

..

Elektricitet, MWh

314

360

368

62

..

 

ton pr. anlæg

Produktion

240

262

208

729

251

 

1.000 kr. pr. anlæg

Bruttoudbytte

6684

7583

5094

29641

6712

Driftsomkostninger

6089

6699

4598

24638

..

Resultat af primær drift

594

883

496

5003

..

Finansieringsomkostninger

86

117

94

204

..

Driftsresultat

508

766

401

4799

7

- Nedre halvdel

-339

-211

-119

1371

-1084

- Øvre halvdel

1363

1753

922

8608

1098

Driftsresultat efter ejeraflønning

341

600

225

4719

..

 

pct.

Nøgletal

 

 

 

 

 

Overskudsgrad

6,4

9,4

6,3

16,6

..

Afkastningsgrad

6,0

9,4

5,5

25,8

..

Soliditetsgrad

28,9

29,2

20,6

59,5

..

Anm.: Gruppen Ferskvandsbrug omfatter anlægstyperne: Traditionelle dambrug, Modeldambrug type 1 og Modeldambrug type 3.

For Ål, skaldyr mv. vises udelukkende produktion, bruttoudbytte og driftsresultat, da datagrundlaget er for usikkert til en større detaljeringsgrad.

Færre anlæg

Der var 203 anlæg i 2017, hvilket er 8 færre end i 2016. Alligevel steg den samlede produktion med 5 pct. til 53.000 ton og bruttoudbyttet steg med 9 pct. til 1.539 mio. kr. i 2017. Da omkostningerne i samme periode kun steg med 6 pct. til 1.360 mio. kr. betød det, at erhvervets samlede driftsresultat steg med 45 pct. til 155 mio. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2018 - Nr. 499

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Samtidig med denne udgivelse frigives tilhørende tabeller i Statistikbanken. Tallene er foreløbige og vil på baggrund af supplerende information blive opdateret i forbindelse med udgivelsen af de endelige tal i Statistikbanken og i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 28. februar 2020. Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og kommuners registre over dambrug og havbrug.

Driftsresultatet udgør resultat efter selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Overskudsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejere i pct. af bruttoudbyttet. Afkastningsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejer i pct. af de gennemsnitlige erhvervsaktiver. Soliditetsgrad er egenkapitalen i pct. af aktiver i alt, ultimo. Øjenæg er befrugtede æg, som benyttes til videre opdræt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation