Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat høj indtjening i gartnerierne

Regnskabsstatistik for gartneri 2017

I gartneribranchen havde gartnerier med grøntsager igen det højeste driftsresultat med i gennemsnit hhv. 1,1 og 1,0 mio. kr. på friland og i væksthus. Potteplantegartneriernes driftsresultat var lidt lavere - 878.000 kr. i gennemsnit, mens det for planteskolerne og frugt- og bærplantagerne var hhv. 589.000 kr. og 291.000 kr. For potteplantegartnerier og planteskoler var der tale om en stigning i driftsresultatet på ca. 100.000 kr. i forhold til 2016. For væksthusgrøntsager faldt driftsresultatet med en halv mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med lavere priser på produkterne. Frugt- og bærplantagernes driftsresultat faldt med omtrent 50.000 kr., mens det for frilandsgrøntsager var næsten uændret.

Heltidsgartneriernes driftsresultat

Driftsresultatet højere end den beregnede ejeraflønning

For alle typer heltidsgartnerier var driftsresultatet i gennemsnit 693.000 kr. i 2017, hvilket er næsten uændret i forhold til 2016, som var det hidtil bedste samlede resultat for gartnerierne. Driftsresultatet var noget højere end den beregnede aflønning af ejer og medhjælpende ægtefælle, der for alle heltidsgartnerier i gennemsnit var på 450.000 kr. I frugt- og bærplantagerne var det gennemsnitlige driftsresultatet med 243.000 kr. dog lavere end den beregnede aflønning. Det uændrede driftsresultat for gartnerier svarer til prisudviklingen på gartneriprodukter.

Størst afkast af store gartnerier

Afkastningsgraden såvel som driftsresultatet var større i store gartnerier end i små. Således var afkastningsgraden i potteplantegartnerier med mindre end 7.500 m2 væksthus på minus 2,2 pct., mens den var på 11,7 pct. for potteplantegartnerier med mindst 15.000 m2 væksthus. Tilsvarende var afkastningsgraden i frilandsgartnerier med mindre end 30 ha frilandsgartneri på 0,2 pct., mens den var på 5,9 pct. for frilandsgartnerier med mindst 30 ha frilandsgartneri.

Størst bruttoudbytte i gartnerier med grøntsager og potteplanter

Bruttoudbyttet - værdien af produktionen - pr. gartneri med væksthus- og frilandsgrøntsager var på hhv. 14,8 og 12,2 mio. kr. og i potteplantegartnerierne på 12,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde bruttoudbyttet pr. frugt- og bærplantage og pr. planteskole hhv. 2,5 mio. og 6,5 mio. kr.

Færre hektar med frugt og bær, men tilbagegangen var ulige fordelt

Arealet med frugt og bær er de seneste ti år faldet med mere end 30 pct. fra godt 8.000 ha. til 5.300 ha, se www.statistikbanken.dk/AFG07. Det er især arealerne med solbær og surkirsebær til industrien, der er faldet, hvilket hænger sammen med lavere priser på bærrene på grund af hård konkurrence fra især Polen. Udviklingen er endvidere kendetegnet ved, at den gennemsnitlige trætæthed i æble- og pæreplantager over en årrække er steget, fordi ældre plantager har færre træer pr. ha, se www.statistikbanken.dk/FRUGT4.

En gennemsnitlig bedrift med frugt og bær har således ændret sammensætning, så der nu er relativet flere ha, som er intensivt dyrket med frugt og bær til direkte konsum. Den ændrede sammensætning af frugt- og bærplantagerne ses i regnskabsstatistikken ved større værdi af produktionen pr. ha, idet der i 2017 var et bruttoudbytte på 94.000 kr. pr. ha med frugt og bær, mens der i det tilsvarende tal for 2016 var på 83.000 kr., og går man tilbage til f.eks. 2013, var det på 58.000 kr.

Resultatopgørelse, balance mv. for gartnerier. 2017

 

 

 

Heltid

Deltid

Alle

 

 

 

Potte-
planter

Væksthus-
grøntsager

Frilands-
grøntsager

Frugt
og bær

Plante-
skoler

I alt

 

 

 

 

 

pr. virksomhed

 

 

Antal gartnerier

180

61

120

164

104

670

313

983

 

 

Væksthusareal (m2)

14403

19076

265

87

1.157

5874

249

4083

 

 

Frilandsgartneri (ha)

0,7

2,4

72,5

20,6

22,2

22,5

2,5

16,2

 

 

Arbejdsforbrug (timer)

21344

28316

22129

6771

15494

16754

912

11709

 

 

 

1.000 kr. pr. gartneri

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Bruttoudbytte

12255

14849

12190

2511

6459

8608

245

5945

B

 

Driftsomkostninger

11015

13420

10377

2127

5646

7583

182

5226

 

 

Heraf energi inkl. afgifter

1189

1974

419

66

92

609

9

418

 

 

Heraf løn

3409

4639

3590

834

2288

2585

8

1764

C

 

Finansieringsomkostninger

419

491

1086

158

276

442

35

312

D

 

Generelle driftstilskud

57

71

326

64

52

110

9

78

A-B-C+D

 

Driftsresultat

878

1009

1053

291

589

693

37

484

 

 

Driftsresultat efter ejeraflønning

377

585

637

-97

63

243

-135

123

 

 

Investeringer

1.051

1956

1306

587

523

943

59

662

 

 

Heraf i gartneriaktiver

747

1969

524

204

44

538

3

368

 

 

Egenfinansiering

976

1350

801

493

394

731

100

530

 

 

Fremmedfinansiering

76

606

505

94

129

212

-41

132

 

 

Aktiver

15113

18637

38199

14499

14658

19321

4343

14552

 

 

Egenkapital

6248

6864

8150

5983

6585

6600

1993

5133

 

 

 

pct.

 

 

Soliditetsgrad efter hensættelser

45

40

35

45

48

42

47

43

 

 

Afkastningsgrad

7,4

7,9

5,5

0,6

3,1

4,7

-4,0

4,1

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2018 - Nr. 371

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Jordbrugets regnskaber

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information