Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort set uændret antal offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 1. kvt. 2019

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige faldet med 900 personer, så der nu er 692.900 offentligt forsørgede, ekskl. SU-modtagere. Dette følger efter en periode med mere markante fald. Således er antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige, ekskl. SU-modtagere, faldet med 150.500 personer fra første kvartal 2010 til fjerde kvartal 2018, svarende til et fald på 18 pct. Når faldet i seneste kvartal har været mindre end i de forudgående kvartaler, hænger det sammen med den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019. I det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere steget med 1.400. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Lidt færre nettoledige

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af nettoledige faldet med 300 personer til i alt 84.900. Dette fald dækker over, at antallet af dagpengemodtagere er steget med 400, mens antallet af nettoledige kontanthjælpsmodtagere er faldet med 600 personer fra fjerde kvartal til første kvartal.

Færre modtager feriedagpenge

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af feriedagpengemodtagere faldet med 900 personer, svarende til et fald på 21 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering i alt

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 2.200 personer, svarende til et fald på 8 pct.

Flere i fleksjob, men færre i andre former for støttet beskæftigelse

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af personer i fleksjob steget med 1.100. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen. Samtidig er antallet af øvrige personer i støttet beskæftigelse faldet med 700.

Lidt flere på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 er antallet af personer på tidlig tilbagetrækning steget med 1.800 personer. Stigningen skyldes, at der i første kvartal var 1.500 flere på førtidspension og 300 flere på efterløn i forhold til fjerde kvartal. Dette hænger sammen med den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

Ændring

 

1. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

4. kvt. 2018-
1. kvt. 2019

1. kvt 2018
- 1. kvt. 2019

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

714846

693838

692901

-0,1

-3,1

Nettoledige i alt

88780

85215

84942

-0,3

-4,3

Ledige dagpengemodtagere

70078

68452

68813

0,5

-1,8

Ledige kontanthjælpsmodtagere

18702

16763

16129

-3,8

-13,8

Feriedagpenge

5903

4373

3449

-21,1

-41,6

Vejledning og opkvalificering i alt

31825

27158

24972

-8,0

-21,5

Vejledning og opkvalificering (d)

3645

3636

3326

-8,5

-8,8

Vejledning og opkvalificering (k)

27298

22690

20803

-8,3

-23,8

Jobrettet uddannelse (d) 

882

832

843

1,3

-4,4

Støttet beskæftigelse i alt

95842

98274

98759

0,5

3,0

Virksomhedspraktik(d)

3309

3374

3397

0,7

2,7

Virksomhedspraktik(k)

15444

14945

14753

-1,3

-4,5

Nytteindsats (k)

1214

1124

1054

-6,2

-13,2

Ansættelse med løntilskud (d)

2184

2010

1958

-2,6

-10,3

Ansættelse med løntilskud (k)

3333

2936

2776

-5,4

-16,7

Jobrotation (d)

450

360

292

-18,9

-35,1

Jobrotation (k)

84

84

57

-32,1

-32,1

Fleksjob1

65665

69480

70619

1,6

7,5

Skånejob1

4159

3960

3854

-2,7

-7,3

Barselsdagpenge i alt2

49192

49624

49622

0,0

0,9

Tilbagetrækning i alt

257882

245178

247000

0,7

-4,2

Førtidspension

200499

198744

200220

0,7

-0,1

Efterløn

53719

43569

43899

0,8

-18,3

Fleksydelse

3663

2866

2880

0,5

-21,4

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

185422

184015

184157

0,1

-0,7

Kontanthjælpsmodtagere3

75185

71728

70727

-1,4

-5,9

Integrationsydelse4

5683

5130

4982

-2,9

-12,3

Revalideringsydelse

1093

1011

1012

0,1

-7,4

Ledighedsydelse

13518

13804

14130

2,4

4,5

Sygedagpenge mv.2, 5

54170

54565

55498

1,7

2,5

Ressourceforløb

19230

20005

20369

1,8

5,9

Jobafklaringsforløb

16543

17771

17438

-1,9

5,4

SU-modtagere

325346

322235

323627

0,4

-0,5

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes aktiverede personer, der modtager uddannelseshjælp, kontantydelse, sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion. Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 1. kvt. 2019 er barselsdagpengemodtagerne blevet opjusteret med 4 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opjusteret med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. juni 2019 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede