Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat fald i antallet af offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 4. kvt. 2018

Fra tredje til fjerde kvartal 2018 faldt antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige eksklusive SU-modtagere med 6.800 personer til i alt 692.700, svarende til et fald på 1,0 pct. Antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere toppede i første kvartal 2010 og er siden faldet støt med i alt 151.700, svarende til 18,0 pct. Det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere faldet med 500 til 321.400 i fjerde kvartal. Kvartalets beskedne fald i antallet af SU-modtagere følger efter et fald på 2.600 fra andet til tredje kvartal. Inden da lå antallet af SU-modtagere meget konstant omkring 325.000 personer siden starten af 2015. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigeret

Færre nettoledige

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af nettoledige faldet med 1.000 personer til i alt 85.300, hvilket svarer til et fald på 1,2 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering i alt

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 1.700 personer, svarende til et fald på 6,0 pct.

Flere i fleksjob

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer i fleksjob steget med 1.300. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen.

Stadig færre på efterløn

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet faldet med 3.800 personer til 245.100. Faldet skyldes, at der i fjerde kvartal var 100 færre på førtidspension, 3.500 færre på efterløn og 100 færre på fleksydelse i forhold til tredje kvartal.

Færre passive modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse

Fra tredje til fjerde kvartal er antallet af personer på kontanthjælp, som hverken er i aktivering eller ledige, faldet med 600 personer, mens det tilsvarende antal på integrationsydelse er faldet med 100 personer.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

Ændring
3. kvt. 2018

Ændring
4. kvt 2017

 

4. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2018

- 4. kvt. 2018

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

719307

699536

692701

-1,0

-3,7

Nettoledige i alt

90592

86342

85300

-1,2

-5,8

Ledige dagpengemodtagere

70667

69262

68393

-1,3

-3,2

Ledige kontanthjælpsmodtagere

19925

17080

16908

-1,0

-15,1

Feriedagpenge

5019

5200

4461

-14,2

-11,1

Vejledning og opkvalificering i alt

32859

28835

27091

-6,0

-17,6

Vejledning og opkvalificering (d)

3510

3623

3701

2,2

5,4

Vejledning og opkvalificering (k)

28438

24251

22585

-6,9

-20,6

Jobrettet uddannelse (d) 

910

961

804

-16,3

-11,6

Støttet beskæftigelse i alt

95245

96950

97820

0,9

2,7

Virksomhedspraktik(d)

3322

3287

3375

2,7

1,6

Virksomhedspraktik(k)

15632

14971

14506

-3,1

-7,2

Nytteindsats (k)

1327

968

1105

14,2

-16,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2255

2045

2008

-1,8

-11,0

Ansættelse med løntilskud (k)

3420

3102

2906

-6,3

-15,0

Jobrotation (d)

455

219

358

63,5

-21,3

Jobrotation (k)

78

47

84

78,7

7,7

Fleksjob1

64502

68280

69532

1,8

7,8

Skånejob1

4255

4030

3945

-2,1

-7,3

Barselsdagpenge i alt2

48909

50465

50186

-0,6

2,6

Tilbagetrækning i alt

261687

248905

245133

-1,5

-6,3

Førtidspension

201211

198831

198717

-0,1

-1,2

Efterløn

56655

47082

43551

-7,5

-23,1

Fleksydelse

3821

2991

2866

-4,2

-25,0

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

184996

182840

182711

-0,1

-1,2

Kontanthjælpsmodtagere3

76335

72430

71851

-0,8

-5,9

Integrationsydelse4

5852

5252

5148

-2,0

-12,0

Revalideringsydelse

1157

1044

1027

-1,6

-11,2

Ledighedsydelse

13635

13763

13785

0,2

1,1

Sygedagpenge mv.2, 5

53248

53034

53358

0,6

0,2

Ressourceforløb

18688

19953

20015

0,3

7,1

Jobafklaringsforløb

16082

17364

17526

0,9

9,0

SU-modtagere

325269

321901

321414

-0,2

-1,2

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes aktiverede personer, der modtager uddannelseshjælp, kontantydelse, sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.

1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion.

Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 4. kvt. 2018 er barselsdagpengemodtagerne blevet opjusteret med 5 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opjusteret med 1 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'

Nyt fra Danmarks Statistik

19. marts 2019 - Nr. 104

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentligt forsørgede