Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejdsomkostningerne steg fortsat mest i USA

Arbejdsomkostninger i EU og USA 4. kvt. 2018

I fjerde kvartal 2018 steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor stadig mest i USA. Her var stigningen på 3,0 pct. i forhold til samme kvartal 2017. De 28 medlemslande i EU fulgte efter med en samlet stigning i arbejdsomkostningerne pr. time på 2,7 pct. i samme periode. I Euroområdet steg arbejdsomkostningerne i den periode med 2,3 pct., noget mindre end i EU samlet set. I Danmark var stigningen på årsbasis i arbejdsomkostningerne pr. time i fjerde kvartal helt tilsvarende stigningen i Euroområdet og udgjorde ligeledes 2,3 pct. i forhold til samme kvartal 2017.

Årlig ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time i Danmark, EU og USA

Storbritannien havde højeste stigning blandt vigtigste samhandelspartnere

Tyskland, Sverige og Storbritannien er blandt de lande, Danmark har den største samhandel med. I fjerde kvartal 2018 var væksten i arbejdsomkostningerne pr. time på årsbasis 3,2 pct. i Storbritannien og dermed noget højere end i Danmark. I både Tyskland og Sverige steg arbejdsomkostningerne pr. time med hhv. 1,8 pct. og 1,6 pct. på årsbasis i samme periode og dermed noget mindre end i Danmark.

Årlig ændring i arbejdsomkostningerne i EU og hos Danmarks
vigtigste samhandelspartnere

 

2017

2018

 

3. kvt.

4. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

EU-28

2,5

2,7

2,7

2,7

Euroområdet

2,0

1,8

2,6

2,3

Danmark

1,9

1,8

2,1

2,3

Storbritannien

3,3

4,2

2,2

3,2

Sverige

2,6

2,6

1,3

1,6

Tyskland

3,2

2,3

2,4

1,8

Fortsat højest stigning i Letland

Med en stigning på 11,0 pct. fra fjerde kvartal 2017 til samme kvartal 2018 havde Letland fortsat den højeste årlige vækst i arbejdsomkostningerne pr. time efterfulgt af Rumænien, hvor arbejdsomkostningerne steg med 10,3 pct.

Malta er det eneste land i EU, der i perioden havde negativ vækst, altså et decideret fald på årsbasis i arbejdsomkostningerne pr. time. Således lå de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i fjerde kvartal 2018 1,2 pct. under niveauet for samme kvartal 2017.

Procentvis ændring i den private sektors arbejdsomkostninger pr. time. fra 4. kvt. 2017 til 4. kvt. 2018

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsom-kostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter - i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks - også uregelmæssige betalinger som akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv., som kan give udsving i udviklingen.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. marts 2019 - Nr. 112

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Årsstigningerne viser ændringerne i de samlede arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i forhold til det tilsvarende kvartal året før. EU-totalen er sammenvejet med BNP-vægte. Tallene for landene i EU er baseret på EU-harmoniserede opgørelser og kan derfor ikke direkte sammenlignes med de nationale lønindeks.
På trods af, at tallene er baseret på EU-harmoniserede opgørelser, er landenes årsstigninger ikke fuldt sammenlignelige, da der er visse forskelle i opgørelsesmetode mellem de enkelte lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation