Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Højere lønsum i virksomheder og organisationer

Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2019

Lønsummen i sektorgruppen virksomheder og organisationer steg med 1,2 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. I samme periode steg lønsummen med 0,3 pct. i offentlig forvaltning og service. Den største stigning i præsterede timer var ligeledes i virksomheder og organisationer, som steg med 0,7 pct., mens offentlig forvaltning og service steg med 0,5 pct. Samme udvikling ses i beskæftigelsen som steg med 0,7 i virksomheder og organisationer og med 0,2 i offentlig forvaltning og service.

Udvikling fra 4. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Brancheændringer for største virksomheder i Danmark

Danmarks Statistik har iværksat et projekt med at gennemgå aktiviteterne i de største virksomheder i Danmark for at sikre et mere retvisende og sammenhængende billede af disse. På den baggrund er der sket en række brancheændringer for dele af disse virksomheder fra og med første kvartal 2019. Det er ikke muligt at kvantificere disse ændringer i arbejdstidsregnskabet. En tidligere undersøgelse af personer med lønmodtagerjob viste, at antal personer med lønmodtagerjob i både januar og februar 2019 er opjusteret med ca. 3.600 personer i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og omvendt nedjusteret med ca. 2.600 personer i erhvervsservice og ca. 1.000 personer i handel og transport mv. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:200, Beskæftigelse for lønmodtagere marts 2019.

Flere præsterede timer

Samlet set steg de præsterede timer med 0,6 pct. i første kvartal. Branchegruppen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed havde med 2,2 pct. den største stigning i præsterede timer, se dog afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse. I bygge og anlæg var der en stigning på 2,1 pct. Branchegruppen finansiering og forskning havde det største fald med 1,6 pct.

Højere lønsum

Samlet set steg lønsummen med 0,9 pct. i første kvartal. Lønsummen steg mest i branchegruppen industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 4,0 pct., se dog afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse, efterfulgt af information og kommunikation med 2,6 pct. og bygge og anlæg med 1,5 pct. Branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri havde det største fald med 0,3 pct.

Arbejdstidsregnskabet. 1. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 4. kvt. 2018, sæsonkorrigeret

 

Gnsntl. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2960018

0,5

 

998760

0,6

 

291955

0,9

Virksomheder og organisationer1

2131777

0,7

 

730181

0,7

 

207052

1,2

Offentlig forvaltning og service2

828241

0,2

 

268579

0,5

 

84903

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72524

-0,7

 

26664

1,5

 

3177

-0,3

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed3

346443

2,1

 

131390

2,2

 

44086

4,0

Bygge og anlæg

183183

1,2

 

72119

2,1

 

18183

1,5

Handel og transport mv.3

728494

0,2

 

223149

-0,7

 

57863

-0,3

Information og kommunikation

117288

0,8

 

42757

1,6

 

15357

2,6

Finansiering og forsikring

82900

0,3

 

28714

-1,6

 

14885

-0,1

Ejendomshandel og udlejning

48542

0,6

 

17053

1,5

 

4148

1,3

Erhvervsservice3

343961

-0,1

 

122801

0,8

 

35258

0,1

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

895976

0,3

 

292147

0,5

 

89383

0,4

Kultur, fritid og anden service

136804

0,7

 

40026

1,6

 

9615

0,6

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
3 Bemærk afsnittet Særlige forhold ved denne udgivelse om brancheændringer.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og www.statistikbanken.dk/atr114.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2019 - Nr. 227

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2019

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation