Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere beskæftigede og højere lønsum

Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2018

Antallet af beskæftigede steg med 0,5 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2018 i sektorgruppen virksomheder og organisationer, der domineres af private virksomheder. I offentlig forvaltning og service steg antallet af beskæftigede med 0,1 pct. Samlet set steg antallet af beskæftigede med 0,4 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Lønsummen i virksomheder og organisationer steg med 2,2 pct., mens lønsummen i offentlig forvaltning og service steg med 0,7 pct. I alt steg lønsummen med 1,8 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Udvikling fra 3. kvt. til 4. kvt. 2018, sæsonkorrigeret

Erhvervsservice havde størst stigning i beskæftigelsen

Branchegruppen erhvervsservice havde den største stigning i beskæftigelsen med 1,1 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2018. Information og kommunikation havde den næststørste stigning med 1,0 pct. I den modsatte ende var landbrug, skovbrug og fiskeri med et fald på 0,4 pct., og offentlig administration, undervisning og sundhed med en stigning på 0,1 pct.

Uændret antal præsterede timer

Samlet set var antallet af præsterede timer uændret fra tredje til fjerde kvartal 2018. Præsterede timer er den tid, lønmodtageren faktisk har været på arbejde - altså betalte arbejdstimer (også betalte overarbejdstimer), fratrukket fravær fx i forbindelse med sygdom og ferie. I sektorgruppen virksomheder og organisationer faldt antallet af præsterede timer med 0,1 pct., mens den steg med 0,3 pct. i offentlig forvaltning og service. Branchegruppen erhvervsservice havde også den største stigning i antallet af præsterede timer med 0,7 pct., mens finansiering og forsikring havde det største fald med 1,2 pct. fra tredje til fjerde kvartal.

Lønsummen steg mest i ejendomshandel og udlejning

Lønsummen steg mest i branchegruppen ejendomshandel og udlejning, hvor den steg med 3,6 pct. fra tredje til fjerde kvartal, mens den næsthøjeste stigning i lønsummen var i erhvervsservice med 3,1 pct. Den laveste stigning i lønsummen var i landbrug, skovbrug og fiskeri med 0,7 pct.

Arbejdstidsregnskabet. 4. kvt. 2018 og relativ ændring i forhold til 3. kvt. 2018, sæsonkorrigeret

 

Gnsntl. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2945041

0,4

 

991529

0,0

 

291018

1,8

Virksomheder og organisationer1

2117943

0,5

 

724570

-0,1

 

206547

2,2

Offentlig forvaltning og service2

827098

0,1

 

266959

0,3

 

84471

0,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

73216

-0,4

 

26233

-0,8

 

3242

0,7

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

339359

0,3

 

128524

-0,4

 

42583

1,5

Bygge og anlæg

180682

0,5

 

70298

-0,9

 

18092

2,2

Handel og transport mv.

727237

0,2

 

224845

-0,2

 

58562

2,0

Information og kommunikation

116404

1,0

 

42035

0,5

 

15074

2,2

Finansiering og forsikring

82714

0,4

 

29165

-1,2

 

15126

2,8

Ejendomshandel og udlejning

48213

0,7

 

16753

-0,3

 

4146

3,6

Erhvervsservice

344109

1,1

 

121803

0,7

 

35574

3,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

893435

0,1

 

290446

0,3

 

88998

0,8

Kultur, fritid og anden service

135803

0,7

 

39329

-0,2

 

9621

1,8

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2019 - Nr. 98

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation