Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre modtager kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2018

I december var der 129.000 modtagere af kontanthjælpsydelser i alt. Det er et fald på 1.000 modtagere, svarende til 0,8 pct., i forhold til måneden før. I løbet af de seneste tre år har tendensen været faldende med et gennemsnitligt fald på knap 1.200 modtagere pr. måned. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Kontanthjælpsydelser i alt, faktiske tal og sæsonkorrigeret

Nye tabeller med sæsonkorrigerede tal

Fra og med denne offentliggørelse findes der to nye tabeller i statistikbanken med sæsonkorrigerede tal. Tabellerne indeholder tidsserier fra januar 2007 og frem, og kan fordeles efter ydelse, visitation, køn og alder. De nye tabeller vil fremover blive opdateret samtidig med de øvrige statistikbanktabeller vedr. kontanthjælpsydelser, og findes på www.statistikbanken.dk/KYS01 og www.statistikbanken.dk/KYS02.

Væsentligt færre får integrationsydelse

Der var 15.300 modtagere af integrationsydelse i december, svarende til et månedligt fald på 400 eller 2,6 pct. Antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt ligeledes med 400, svarende til 0,6 pct., så der i december var 72.900 modtagere af ydelsen. Antallet af modtagere af uddannelseshjælp var uændret, mens der var mindre ændringer af løntilskud, forrevalidering og revalideringsydelse.

Væsentligt færre jobparate

Fra november til december faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 700, svarende til 2,5 pct., til 29.700. I løbet af det seneste år er antallet af jobparate ydelsesmodtagere faldet med 7.200, svarende til et fald på 19,7 pct. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er samtidig de ydelsesmodtagere, som indgår i den registerbaserede ledighedsstatistik.

Størst fald for de 40-64-årige

Der var 53.700 40-64-årige modtagere af kontanthjælpsydelser i december, svarende til et fald på 1,0 pct. i forhold til måneden før. I samme periode faldt antallet af 25-39-årige med 0,8 pct. til 48.400, og antallet af 16-24-årige faldt med 0,5 pct. til 26.900.

Kontanthjælpsydelser efter ydelse, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

Ændring

 

Dec.

Okt.

Nov.

Dec.

Nov. 2018
- dec 2018.

Dec. 2017
- dec. 2018

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

143,4

130,9

130,0

129,0

-0,8

-10,1

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

79,7

73,8

73,3

72,9

-0,6

-8,5

Uddannelseshjælp

37,8

36,7

36,5

36,5

0,0

-3,4

Integrationsydelse mv.

20,5

15,9

15,7

15,3

-2,6

-25,6

Løntilskud

0,5

0,3

0,3

0,3

-5,7

-43,7

Forrevalidering

0,7

0,5

0,5

0,5

-2,1

-23,0

Revalideringsydelse

4,7

4,0

3,9

3,9

-0,8

-17,4

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

Jobparat1

36,9

31,1

30,4

29,7

-2,5

-19,7

Aktivitetsparat2

106,5

99,8

99,6

99,3

-0,3

-6,7

Køn

 

 

 

 

 

 

Mænd

73,3

66,5

66,0

65,4

-0,8

-10,7

Kvinder

70,2

64,5

64,0

63,6

-0,7

-9,4

Alder

 

 

 

 

 

 

16-24 år

29,5

27,2

27,0

26,9

-0,5

-8,7

25-39 år

54,2

49,1

48,8

48,4

-0,8

-10,7

40-64 år

59,7

54,7

54,2

53,7

-1,0

-10,1

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Kontanthjælpsydelser i alt.
1 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 Inkl. uddannelsesparate og uoplyst. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2019 - Nr. 94

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information