Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Uændret bilsalg i februar i forhold til januar

Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2019

Tilgangen af nye personbiler i februar 2019 var på 20.400 (sæsonkorrigeret). Det er uændret i forhold til januar, lige som både husholdningerne og erhvervene hver for sig er uændrede. Den samlede tilgang i december 2018 - februar 2019 var 17 pct. højere end i september-november 2018, og det dækker over en stigning på 20 pct. i husholdningerne og 12 pct. i erhvervene. Tilgangen i 2018 var dog lav pga. et nyt system til måling af brændstofforbrug. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:473.

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudvikling

Der er strøm på det offentliges nye biler, ...

Stat, regioner og kommuner er brugere af 242 nye elbiler registreret i perioden januar 2017 - februar 2019. De udgør 14 pct. af regionernes nye biler, og 5,5 pct. af kommunernes. Staten har købt én elbil. Der er en erhvervsbruger til 1.485 ud af totalt 2.710 nye elbiler i perioden, mens husholdningerne har resten. Elbilerne udgør 0,8 pct. af de i alt 189.600 nye biler med erhvervsbruger.

Elbilernes andel af erhvervenes nye biler fordelt efter brugerens virksomhedsform. 2017:01 - 2019:02

... men knap så meget benzinhybrid

Der blev parallelt med de 1.485 elbiler registreret 1.607 benzinhybrider med erhvervsbruger. Det svarer lige som elbilerne til 0,8 pct. af de nye biler med erhvervsbruger. Der blev i alt registreret 4.572 benzinhybrider i perioden i husholdningerne og erhvervene. Det offentlige i form af stat, regioner og kommuner stod kun for 11 ud af de 1.607 benzinhybrider.

Stor fremgang i leasing

Tilgangen af nye biler i husholdningerne i februar var på 11.600 i faktiske tal, og det er 1 pct. flere end sidste år. Tilgangen var fordelt på 9.700 købte og 2.000 leasede biler. Antallet af købte biler er 4 pct. lavere end i februar 2018, mens der er 34 pct. flere leasingbiler. Med 5.100 leasede og 1.800 købte personbiler var erhvervenes tilgang 7.000 i februar 2019, hvilket er 21 pct. flere end sidste år. Antallet af købte biler er 37 pct. højere, mens der er 16 pct. flere leasede biler end sidste år.

Stadig 221.000 biler på 12-måneders basis

Den samlede tilgang de seneste 12 måneder var på 221.200 biler og det er uændret i forhold til den foregående periode lige som tilgangene til husholdningerne og erhvervene på hhv. 133.100 og 88.100.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

 

2018/2019

 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

 

Dec.-feb./
sept.-nov.

Feb./
jan.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

14867

16854

17646

16690

20422

20404

 

16,5

-0,1

I husholdningerne

8779

9557

10458

9941

12254

12289

 

19,8

0,3

I erhvervene

6088

7297

7188

6749

8167

8116

 

12,0

-0,6

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Februar

Æn-
dring

 

Mar. 2017
- feb. 2018

Mar. 2018
- feb. 2019

Æn-
dring

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17274

18604

7,7

 

221715

221216

-0,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

10014

9651

-3,6

 

107642

110744

2,9

Privatleasing

1491

1998

34,0

 

25855

22359

-13,5

Samlet tilgang

11505

11649

1,3

 

133497

133103

-0,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7260

8953

23,3

 

114073

110472

-3,2

Ikke-leasingbiler (a)

1329

1821

37,0

 

24625

21214

-13,9

Til leasing

5931

7132

20,2

 

89448

89258

-0,2

Erhvervsleasing (b)

4440

5134

15,6

 

63593

66899

5,2

Samlet tilgang (a+b)

5769

6955

20,6

 

88218

88113

-0,1

Erhvervskøretøjer i alt

 

 

 

 

 

 

 

Varebiler

2446

2570

5,1

 

35694

34159

-4,3

Lastbiler

139

198

42,4

 

2091

2313

10,6

Sættevognstrækkere

172

191

11,0

 

2538

2430

-4,3

Busser

62

82

32,3

 

1122

893

-20,4

Nyt fra Danmarks Statistik

8. marts 2019 - Nr. 87

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation